Keelefilosoof Jennifer Saul

FOTO: Erakogu

Gruppide kohta üldistusi tehes tuleks meeles pidada ka seda, et inimmõtlemisel on omad teatud nõrgad kohad, ütleb keelefilosoof Jennifer Saul intervjuus filosoofiadoktor Riin Sirkelile. Meil on kalduvus eksida, kui kiirustame ütlema kogu grupi kohta midagi, mis kehtib ehk ainult paari liikme kohta. See aga omakorda tekitab eelarvamusi, õhutab viha ja vägivalda.

Keel ja poliitika, kuidas on need seotud?

Ma tegelen keele-, rassi- ja feministliku filosoofiaga. Iseäranis huvitavad mind keele ja poliitika kokkupuutepunktis tekkivad küsimused, nt kuidas poliitilise kõnega saab meid manipuleerida ning kuidas kõne vormib meie poliitilisi arusaamu. Praegu huvitab mind aga eriti see, kuidas meie keelekasutus aitab alal hoida ja taastoota eelarvamusi sotsiaalsete gruppide suhtes.