Riigikogu liige Arto Aas

FOTO: Peeter Langovits

Euroopa Parlamendi tähtsust on pidevalt suurendatud ning seetõttu on ka selle valimised jätkuvalt väga olulised, väidab tänase online-väitluse lõppsõnas riigikogu liige Arto Aas.

Väidan jätkuvalt, et europarlamendi valimised on tähtsad, sest tegemist on ainsa otsevalitava esindusorganiga Euroopa Liidus. EP koosseis väljendab kõige vahetumalt kodanike poliitilisi eelistusi. EP valimised on seda olulisemad, et tema võimu on pidevalt suurendatud. Ilma EP nõusolekuta ei saa EL tasandi õigusakte vastu võtta. Ilma EP nõusolekuta ei võeta vastu EL eelarvet. Ilma EP heakskiiduta ei saa ametisse Euroopa Komisjon.

Oponendi väidetest ei tulnud esile ühtegi argumenti, mis seaks EP valimiste tähtsuse kahtluse alla. Pigem võis näha oponendi soovi EP pädevusi veelgi suurendada, mis on aga eraldi debati teema. Samuti ei ole päris täpne võrrelda rahvusparlamentide ja europarlamendi pädevusi. Sarnasusi on küll palju, aga ometi on tegemist erinevate valitsemismudelitega. On väga küsitav, kas rahvusparlamendi mudeli rakendamine EL tasandil suurendaks Eesti suguse väikeriigi valijate kaasatust ja huvi EP valimiste vastu. Tänane valitsemismudel kaitseb väikeriikide kodanikke väga hästi ja seda tasub hinnata.

Ümber peab lükkama ka väite, et Eesti ametnikud ei oma läbirääkimistel mandaati ja tegutsevad kontrollimatult. Vastavalt seadustele esindavat ametnikud läbirääkimistel ainult neid seisukohti, mis on eelnevalt saanud riigikogu EL asjade komisjoni heakskiidu.

Kahtlemata on väga oluline küsimus EP valimistest osavõtu aktiivsus. Valijate aktiivne osavõtt valimistel tagab Euroopa Parlamendi võimu legitiimsuse ja esinduslikkuse. Mida kõrgem on valimisaktiivsus, seda paremini kajastavad tulemused terve elanikkonna eelistusi. Madala aktiivsuse puhul võimenduvad populistlikud ja äärmuslikud seisukohad, mis seavad kahtluse alla valimistulemuste representatiivsuse ja mis veelgi hullem – võivad halvata EP ja seega kogu Euroopa Liidu toimimise. 

Europarlamendi valimistel tuleb keskenduda küsimustele, mis käsitlevad EL tulevikku ja kuuluvad EP pädevusse. Ainult nii on võimalik valijatel saada adekvaatne pilt nendest erakondadest ja poliitikutest, kes omavad teadmisi ja kogemusi Euroopas töötamiseks. Pelgalt protestisõnumid või valijate hullutamine europarlamendi pädevusse mitte kuuluvate lubaduste andmisega, võivad olla küll päevapoliitiliselt ahvatlevad, aga pikas perspektiivis suurendavad valijate pettumust ja võõrandumist.

Debatt valmib Postimehe, Eesti Väitlusseltsi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse koostöös, olles seitsmes pikemast euroliidu-teemaliste debattide sarjast.