Lennukompanii Deruluft plakat.

FOTO: Rights Managed/The Royal Aeronautical Society (

Eilses kiirjutuajamises jagas äsja välismaalt tagasi sõitnud teedeministri abi ins. Jürgenson meiega oma muljeid ja uudiseid raudteede otseühenduse konverentsilt, mida peeti 22.-27. oktoobrini Viinis. Konverentsist võtsid osa kõikide Euroopa riikide esitajad.

Meie sõiduplaanid jäävad üldjoontes endisteks, küll aga tuleb vähemaid muudatusi Tallinna-Riia-Berliini vaheliste rongide sõidukavas. Seda soovitakse niimoodi muuta, et reisijad võiks jatkata oma teekonda otsekohe Hamburgi ja sealt Kopenhaageni. Praeguse korra juures ei jõua Riia rongil sõitjad Hamburgi rongile, vaid peavad kauemat aega ootama järgmist rongi.

Ühtlasi soovitati reformeerida ka Berliini-Pariisi otseühendus sedavõrd, et reisijad jõuaksid Berliinist hommikul kl. 8 välja sõites juba kell 11 õ. Pariisi. Liikvel on sealjuures ainult 1. ja 2. klassi vagunid.

Peale selle nõupidamise külastas ins. Jürgenson ka lennuasjade näitust Berliinis, millest osavõtt samuti rohkearvuline oli. Väljapanekud olid väga huvitavad ja ülevaatlikud. Eestil väljapanekuid ei olnud, küll aga leidus Eesti lipp «Derulufti» väljapanekute juures. Näitusel oli esitatud väga huvitavaid andmeid lennukite vastupidavuse ja tugevuse kohta ning mitmesugused ülesvõtted lennuasjanduse alalt. 02.11.1928