Eesti haldusjaotus 1925. aastal

FOTO: Wikimedia Commons

Meie kuulmist mööda on siseministeeriumis juba pikemat aega töötatud maaomavalitsuste lõpliku likvideerimise kava kallal. Kaalumisel on olnud mitmed uued põhimõtted.

On jäädud peatuma maavanemainstituudi juure, mida maaomavalitsuse tegelased soovitanud. Peale selle on kaalutud, et kuna nüüd maaomavalitsused juriidiliselt kaotatud, siis sellega on ta senised maakondade piirid laotatud, ning kui tahetakse edaspidi maavalitsuste asemel panna ametisse mingisuguseid valitsuse usaldusmehi kohtadel, siis võiks nende usaldusmeeste tegevuspiirkond olla märksa laiem kui senisel maakonnal.

On arutelul olnud ka kubermangude asutamise küsimus. Igatahes siseministeeriumis leitakse, et mõned väikesed maakonnad tulevad liita suurematega. Arvatavasti kujunevad tulevikus nende maakondade või kubermangude piirid niisugusteks, nagu ette nähtud valimisringkonna seadustega. Nii et iga valimisringkond moodustaks tulevikus ühe maakonna.

Need põhimõtted on praegu valitsuses kaalumisel. Kui valitsus oma arvamise avaldanud, algab ministeeriumis vastava seaduseelnõu väljatöötamine.

8.06.1934