Simmo Saar

FOTO: PP

Kaitseväe eesmärk pole kedagi automaatselt trahvida, vaid mitteilmunud reservväelastele nende kohustusi meelde tuletada, kirjutab kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna töötaja leitnant Simmo Saar oma vastulauses Joosep Värgi arvamusloole «Kaitsevägi, ma ei tule».

Kaitsevägi suhtub oma reservväelastesse suurima lugupidamisega – teame, et reservarmee on meie riigi iseseisva kaitsevõime selgroog ning et meie kollektiivse kaitsetahte suurus sõltub iga kodaniku valmisolekust riigikaitsesse panustada.

Kaitseväe eesmärk pole kunagi olnud kedagi trahvida. Õppekogunemistele mitteilmunud reservväelaste suhtes algatatakse küll vastavalt seadusele menetlus, kuid seda eelkõige mitteilmumise põhjuste väljaselgitamiseks. Haigust tõendav arstitõend või muu puudumist põhjendav dokument on see, mille põhjal saab kohtuväline menetleja reservväelase õppekogunemiselt vabastada.

Jah, seadus määrab igale rikkumisele nii miinimum- kui maksimummäära. Ühte rakendatakse siis, kui süü pole suur ja teist siis, kui tegu on (paha)tahtlik ja korduv. Õnneks võime tõdeda, et meie reservväelaste hulgas pahatahtlikke kõrvalehoidjad suurt ei leidu. Nii võib kaitsevägi täna kinnitada fakti, et 2016. aasta lisaõppekogunemisele mitteilmunud reservväelastele ei määratud ühtegi trahvi – reservväelastel olid puudumiseks olemas mõjuvad põhjused, mida kaitsevägi ka arvesse võttis. Samas tuletasime neile meelde, et Eesti vajab neid kindlasti siis, kui julgeolekuolukord muutub kriitiliseks.

Usume, et Postimehe ajakirjaniku üleskutse seadust rikkuda ja õppekogunemisi ignoreerida ei leia reservväelaste seas toetust ning oleme täiesti veendunud, et sügava kriisi korral ei ole kedagi, kes ütleks: «Kaitsevägi, ma ei tule.»

Meie eesmärk pole kedagi automaatselt trahvida, vaid mitteilmunud reservväelastele nende kohustusi meelde tuletada. Ka seekord vaadatakse õppusele Okas mitteilmunute põhjused üle, sest seda nõuab seadus, ja on täiesti võimalik, et mõnda reservväelast ka väärteomenetluse korras karistatakse. See on aus eelkõige nende suhtes, kes kohusetundlikult õppusele tulid või andsid teada, et ei saa mõjuval põhjusel tulla.