Indrek Teder. FOTO: Andres Haabu / Postimees

Kui tõlgendada põhiseadust mõistlikult, ei ole vaja muuta presidendivalimist puudutavaid sätteid, pealegi tooks põhiseaduse muutmine uusi probleeme, leiab endine õiguskantsler Indrek Teder.

Mihkel Mutt on kunagi kirjutanud: «Aga suur osa eesti rahvast on põrgupõhjalased, sarvemuksudki peas.» (25.08.2009 PM)

Kasutades seda tsitaati kui viidet Tammsaare teosele «Põrgupõhja uus Vanapagan» mõnevõrra laiendavalt, vaatlen meie olemasoleva toimiva ja eduka põhiseaduse muutmiskavatsust.

Praegusel ajal arvab osa inimesi – ka juriste –, et põhiseadust oleks vaja muuta.

Muuta oleks vaja põhiseaduse presidendivalimise norme ja nõnda sisuliselt kogu institutsiooni. Seda mõtet söödetakse ette küll ühest, küll teisest aspektist. Otsekui öeldes meile kui Põrgupõhja Jürkale, et nii peab. Ja ainult uue põhiseadusega saaksime õndsaks. Kas see ikka on nii?

Sealjuures unustatakse, et nii põhiseaduse kui ka igasuguse muu seaduse tegelik toimimine sõltub just inimestest. Kui inimene rakendab ja tõlgendab põhiseadust mõistlikult, siis põhiseadus ju toimib, on rakendatav ja stabiilne. Selle otsekui unustavad ka paljud juristid. Utoopilist perfektset põhiseadust ei ole olemas.

Isegi kui algselt oleks saavutatud tõeline ideaal – väga tore põhiseadus –, siis tegelikus elus võib juhtuda väga küsitavaid ja negatiivseid asju.

Samas, nagu presidendivalimise järel öeldi: ega meie ei teinud ju mitte midagi valesti, me lihtsalt järgisime põhiseadust, seega põhiseadus on vale ja seda tuleb muuta. Kipub olema nagu Kaval-Antsu trikitamine, et Ise (st teine) tegi, mitte meie, mis viib (muudetud põhiseaduse) meile – Põrgupõhja Jürkale.

Siiski – kui põhiseadust tõlgendada ja rakendada mõistlikult ehk toimida heas usus (bona fide), siis ei oleks vajagi põhiseadust muuta. Iga muutmine loob uusi probleeme, mida me ei pruugi ette näha. Jääb mulje, et Kaval-Ants teeb jälle trikke just meie Põrgupõhja Jürkale, keda ta aga tegelikult kardab. Muide, Tammsaare teoses ei olnud Kaval-Antsu lõpp ju kerge, kuigi ta trikitas kogu aeg.

Pealegi, kui ka soovitakse põhiseaduses presidendi institutsiooni muuta, siis see on nii oluline samm, et seda tuleks teha ainult rahvahääletusel, mitte jätta otsustamist riigikogu kahele järjestikusele koosseisule.