Rene Altrov

FOTO: Eesti Keele Instituut

Üks inimestevaheliste suhete õnnestumise mõjutajaid on see, kuidas oskame emotsioone väljendada ja neist aru saame. Maailmas on palju uuritud, kuidas näoilmete abil emotsioone väljendatakse ja mõistetakse, vähem on uurimusi, mis tegeleks mõõdukalt väljendatud kõneemotsioonidega.

Tellijale

Kõneemotsioonid on valdkondadevaheline uurimisobjekt: neid uurivad psühholoogid, informaatikud, antropoloogid jt. Keeleteadlastele pakuvad emotsioonid huvi eeskätt kõneakustika ning -taju vaatekohast. Eesti Keele Instituudis on praegu selle valdkonnaga tegelev uurimisrühm.

Maailmas hakati emotsioonide akustilist väljendumist uurima 1980ndatel, mil see oli veel küllaltki keeruline, sest arvutid võimaldasid analüüsida pelgalt väikseid kõnejuppe. Kõneemotsioonide uurimiseks on vaja vähemalt lauset. Suurem hoog kõneemotsioonide uurimisse tuli koos arvutivõimsuse kasvuga. 1990ndatel lasi Rosalind Pickard lendu mõiste affective computing, pidades selle all silmas vajadust anda arvutile võime emotsioone ära tunda, mõista ja väljendada, et muuta inimese ja masina suhtlus loomulikumaks.