Sügisene vaade Sangaste vallas asuvast Harimäe vaatetornist.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Eestis on 213 omavalitsust. 80 protsendis omavalitsustest elab alla 5000 inimese. Keskmise suurusega omavalitsuses elab vähem kui 2000 inimest. Nii riigikontroll kui ka Euroopa Komisjon on konstateerinud, et paljud kohalikud omavalitsused on neile pandud kohustuste täitmiseks liiga väikesed. Seega ei pruugi olla liialdus väita, et praegune omavalitsuskorraldus ei ole põhiseaduspärane.  

Tellijale

5000 elanikku on ekspertide hinnangul vähim, millest alates tekib omavalitsustel võime täita kõiki seadusest tulenevaid ülesandeid. Riigikogu võttis haldusreformi seaduse vastu tänavu juunis. Seaduse järgi saavad omavalitsused valida partnerid, kellega ühinemise korral moodustub vähemalt 5000 elanikuga omavalitsusüksus. Nende omavalitsuste puhul, kes ei suuda või ei soovi ise miinimumsuurusega omavalitsusüksust moodustada, algatab ühendamise riik. Eesmärk on jõuda haldusreformiga lõpule 2017. aasta sügisel volikogude valimisega. Nii välditakse haldusreformi edasilükkumist nelja aasta võrra järgmiste volikogude valimiseni või vajadust korraldada täiendavaid valimisi volikogu korraliste valimiste vahelisel perioodil. See tagab lõppkokkuvõttes volikogude töörahu ja omavalitsuste arengu.

Ilmselt võibki jääda vaidlema, kas tekkivates omavalitsustes peaks elama 5000 inimese asemel 4900 või 5100 inimest või kas omavalitsuste ühendamine peaks saama alguse kaheksa või kaksteist kuud enne volikogude valimisi. Argumente leidub nii poolt kui vastu. Need vaidlused on kohaseks nähtuseks demokraatlikus ühiskonnakorralduses. Paraku ei aita need vaidlused eriti kaasa inimeste kõiki õigusi tagada suutvate omavalitsuste tekkele. Ei saa unustada, et kohaliku omavalitsuse tegutsemise põhimõtteks on igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste kohustuslik tagamine. Seetõttu tuleb ka kohalike omavalitsuste põhiseaduslike garantiide riive hindamisel arvestada, kas kavandatav muudatus aitab paremini tagada isikute põhiõigusi. Haldusreformi puhul on selle küsimuse vastus jaatav.