Euroopa Liidul ja Eestil sealhulgas lasub moraalne kohustus põgenikke ja nendega hädas olevaid riike aidata, mitte vaadata pealt tuhandete hukkumist Vahemerel, rääkis «Postimehe Päevaintervjuus» Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper.

Euroopa Liit portreteerib end kui inimõiguste kaitsjat ja moraalset liidrit maailmas, kuid see, mida euroliit teeb migratsioonivaldkonnas, ei ole kooskõlas nende ideaalidega, mis aluslepingutesse on kirja pandud, nentis Käsper.

«Euroopa Liit peab tõsiselt ümber mõtlema oma lähenemise migratsioonile ja eriti pagulaspoliitika. Sest see olukord, mis praegu valitseb, on euroliidu läbikukkunud poliitikate tulemus: osa liikmesriike on üle koormatud, teised peaaegu üldse mingisugust vastutust ei kanna.»

Käsperi sõnul on küsimus, kas EL otsustab ehitada veel suuremaid müüre ja vaatame veel tuhandeid hukkunuid oma piiridel või mõtleme ikkagi ümber, kuidas pagulastel oleks tagatud turvalised ELi ligipääsu viisid ning päästa neid, kes on Vahemerel. Eestil on osa sellest lahendusest.

Vaata intervjuust, millist rolli võiks Eesti pagulasküsimuses täita ja selgitust, miks lasub meil otse öeldes selle teemaga tegelemise kohustus.