PM 15.08.1941

FOTO: dea.nlib.ee

On ette tulnud juhtumeid, kus hobusõidukid vale kätt sõitmisel on liiklusõnnetusi esile kutsunud. Eriti lohakalt ja vale kätt püüab sõita osa maainimesi. Kuna sõjaolukorras mootorsõidukite liiklemine praegu eriti suur ja kiire, kutsub valesuunaline liiklemine paratamatult õnnetusi esile.

Nõuan, et liiklemisel nii maal kui ka linnades ilmtingimata kõik erasõidukite juhid ja jalgratturid paremal teeäärel sõidaksid. Ettevaatlikkust liiklemisel tuleb üles näidata ka jalakäijatel. Kuna liikluseeskirjade vastu eksitakse eriti maal, siis kohustan maavalitsust vallavalitsuste kaudu seda elanikele teatavaks tegema.

Ühtlasi kohustan politseiametnikke, omavalitsusi ja Omakaitse liikmeid teostama alaliselt kõva järelevalvet, et kirjeldatud väärnähtused liiklemise alal otse kohe lõpeksid.

V. Roovere,

Aj. Tartu prefekt

Ed. Uduste,

Sekretär

15.08.1941