Winston Churchill ja Samuel Hoare. FOTO: Internet.

Londonist, 17. oktoobril. (Reuter.) Meie siin Suur-Britannias ei vaja mingit sissevedu välismaalt, ütles sir Samuel Hoare riigi noorte liidu koosolekul peetud kõnes, milles ta vihjas kommunismile ja fascismile.

Niihästi kommunismil kui fascismil ei ole mingeid juuri Briti pinnas. Meie ei ignoreeri neid. Oleme otsustanud näidata, et meie vana demokraatia võib valitseda ja et meie ei mõtlegi seista kõrval selleks, et lasta välismaalt inspireeritud vähemustel omada valitsusvõimu sümboole.

Eppingis peetud kõnes ennustas Winston Churchill, et see võib olla viimane aasta kus seisab Suur-Britannia võimuses üles ehitada tõelikku kollektiivset julgeolekut kallaletungi vastu ja ära hoida Euroopa langust halastamatu ülemvalitsuse alla. Käesoleval silmapilgul, ütles Churchill, Inglismaa ja Prantsusmaa üheskoos on arvatavasti sama tugevad kui Saksamaa füüsilise jõu mõttes. Toetatud kõikide valitsuste poolt, kes on andnud oma sõna Rahvasteliidu põhikirjale, võime ehitada kaitsevalli kallaletungi vastu ja ära hoida saatuslikku katastroofi. Tuleval aastal, kui Saksamaa sõjaväed saavad ülekaalu, oleks see juba liiga hilja.

17.10.1936