Urve Palo

FOTO: Kristjan Teedema

Ettevõtlusminister Urve Palo (SDE) leidis esimese saja päeva tööle tagasi vaadates, et suurimaks õnnestumiseks on käibemaksuerisuse säilimine. Ta kinnitas, et sügisel jätkub kindlasti riiklikult toetatud üürielamute programmi väliatöötamine ning jätkuvalt pööratakse palju tähelepanu ettevõtjate toetamisele.

Postimees küsis kõigilt endiselt ametis olevatelt ministritelt, kuidas hindavad nad oma esimese saja päeva tööd valitsuses ning palus välja tuua õnnestumised, puudujäägid ja tulevikus enam tähelepanud vajavad valdkonnad.

Ettevõtlusminister Urve Palo kommentaar:

Suutsin hoida ära majutusteenuste käibemaksu erisuse kaotamise. Olukorras kus Eesti turismisektor sõltub väga tugevalt välisturistidest, kelle pärast me konkureerime nii lähiriikide kui ka muude Euroopa riikidega, on väga oluline, et maksuerisus säiliks ka Eestis. Peaaegu kõikides Euroopa riikides kehtib majutusteenustele alandatud käibemaksumäär.

Oluline on ka see, et täiendavate analüüside valguses otsustas valitsus jätta ära aastaks 2019 planeeritud kütuseaktsiisi tõusu.

Mul on hea meel, et tänaseks on valitsus teinud otsuse luua Eesti Innovatsioonifondi, kuhu riik panustab 60 miljonit eurot, selleks et toetada varajase faasi ettevõtteid kapitali hankimisel. Eesti investorite nõudlus ja turul seni toimivate investeerimisinstrumentide pakkumine ei ole täna kooskõlas ning antud fondi loomine mitmekesistab Eesti kapitaliturgu ning suurendab Eesti ettevõtete kapitali kättesaadavust. 

Riiklikult toetatud üürielamute programmi väljatöötamine jätkub aktiivsemalt sügisel. Vastav toetusrahastus avaneb 2017. aastal, seega eelnevalt tuleb koostada läbimõeldud ja kaugele vaatav programm.   

Täna käib aktiivne töö EASi uue perioodi ettevõtlusmeetmete väljatöötamisega, et anda Eesti majandusele järgmiseks viieks aastaks vajalikku hoogu. Pean väga oluliseks, et EASi poolt pakutav tugi ettevõtjatele vastaks nende tegelikele vajadustele.

Eesti on praegu nn üleminekuperioodis, kus tootjad on liikumas väärtusahelas ülespoole, väiksema lisandväärtusega töö kaob ja kallim tuleb vaikselt asemele. Seetõttu tahan, et EAS keskenduks uuel perioodil ettevõtete abistamisele, et tõsta nende tootlikkust ja aidata liikuda väärtusahelas ülespoole.

Samuti on plaanis üksipulgi üle vaadata ka Kredexi pakutavad teenused ja analüüsida võimalike uute turu vajadustele vastavate toodete loomist.

Nii EAS kui Kredex peavad olema Eesti majanduse abimootorid, mille tegevusest oleks reaalselt ettevõtjatel kasu.