Peeter Tammistu FOTO: Erakogu

Juba lähitulevikus tuleb lõpetada paljude dotatsioonide abil ots otsaga kokku tulevate tegevuste rahastamine meie ühisest rahakotist, sest need ei kuulu meie vajaduste hierarhia tippu. Üheks selliseks võib osutuda osa ühistranspordist.

Tellijale Tellijale

Neid valdkondi, kuhu ühiskonnal on vaja ohtralt panustada, on palju. Ressurssi selleks on oluliselt vähem. Rahvastik vananeb ja väheneb, mis tähendab, et kulud kasvavad tuludest kiiremini. Võib juhtuda, et riik ei jõua enam kõiki oma kohustusi täita, tuleb teha valikuid. Millest loobuda? Kaitsekohustustest? Sisejulgeolekust? Kas vaeslapse ossa peab jääma haridus- või meditsiinisüsteem, sotsiaalhoolekanne?

Olukord, kus kulud kasvavad, aga maksusid tõsta ei saa, hindu tõsta ei saa, teenustaset alandada ei saa, vajab mõttemudeli muutmist. Tuleb leida uus arengujaks ja tasakaalupunkt ehk teha vähemaga paremini ja rohkem. Tuleb teha ühiselt, kaasates ettevõtjaid uute teenuste ja turgude loomisele.