Kuvatõmmis. 

FOTO: Postimees

Arwurikastest kohtamistest jalgpallis on kõige suurema huwi osaliseks saanud iga-aastased kohtamised lätlastega. Iseäranis pineva huwiga jägitakse nende wõistluste tulemusi just sellepärast, et kohtumised on möödunud peaaegu alati äärmise tasawägisuse juures.

Waatamata selle peale, et eestlased lätlastega kohtumise eel on näidanud suurepäraseid mänge palju tugewamate wastastega, kui selleks lätlasi peetakse ja selle järele ka kindlat Eesti wõitu on ennustatud.

Üldse on seni Lätiga kuus maawõistlust peetud alates 1922. aastast. Neist on wõidetud kaks, kaotatud üks, kust wiigiga on lõpetatud kolm. Üldine wärawate vahekord 9:7 Eesti kasuks. Enne wiimast wõistlust aga 5:6 naabrite kasuks. Üksikute aastate järele on maawõistluste tulemused olnud: 1922. a. Riias viik 1:1, 1923. a. samasugune tagajärg Tallinnas, 1924. aastal aga peale suurejoonelist vastupanu Ameerikale häbistav kaotus 2:0.

Postimees 18.06.1927