Andres Keevallik

FOTO: Pm

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik ütles täna IRLi hariduskonverentsil, et info- ja kommunikatsioonitenoloogiat targalt kasutades saab õpetajate töökoormust enam kui kordades vähendada.

«Väga uusi ja suuri võimalusi annab nii ülikooli- kui koolihariduses laiemalt tänapäeva info- ja kommunikatsioonitehnoloogia,» kõneles Keevallik.

«Me kasutame sellest tänasel päeval sisuliselt ainult veepealset osa, mis tähendab elektroonset failide liigutamist, samas on võimalusi märksa rohkem,» ütles rektor, märkides, et tema enda ülikoolis on selle kohta eesrindlikke näiteid.

«Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õigel kasutamisel ei parane ainult õpiolukord, vaid võib olulisel määral väheneda ka õpetajate koormus. Ja mitte kordades, vaid isegi rohkem.»

Lisaks võib tema sõnul tänu tänapevasele interneti kasutamisele muuta õppimist märksa individualasemaks.

«Võin tuua näite meie professoritest, kes annavad veebipõhist õpet, millega üliõpilased on ülimalt rahul, ja õppejõud ütleb, et tal pole vahet, kas teha seda 30 või 130 õpilasega. Kõik on rahul.»