Projekti «Eesti metsade alternatiivne hindamine» meeskonnajuht Lembit Maamets on juba kahel korral tutvustanud Postimehe Fondi algatatud Eesti metsade alternatiivse hindamise (MAH) esimesi tulemusi. Esimesel korral olid vaatluse all meie metsade tagavara ja juurdekasv, teisel korral metsades viimastel aastakümnetel toimunud muutused. Seekord kirjutab ta raievõimalustest Eesti metsades, mis meid lähitulevikus ees ootavad.

Kuna kõik metsaomanikud ei raiu kunagi oma raievanuse saavutanud metsi kohe maha ning kuna üht osa raskemini kättesaadavaid ja kehvemaid metsi ei minda kunagi raiuma, siis on raieküpsest metsast puudus käes juba praegu. Ega siis ilmaaegu pole viimasel paaril aastal Eesti raiemaht langenud, kuigi metsamaterjali hinnad on üleval.