Enn Eesmaa Keskerakonnast, Taavi Rõivas Reformierakonnast, Jüri Luik Isamaast, Jaak Madison EKRE-st, Sven Mikser SDE-st, Margus Tsahkna erakonnast Eesti 200, Peep Mardiste Eestimaa Roheliste erakonnast ja Lauri Tõnspoeg Elurikkuse Erakonnast.

FOTO: Erakogu

Postimees avaldab täismahus Eesti Väitlusseltsi nimel Heiki Viisimaa kirjutatud kommentaari eile õhtul ETV «Valimisstuudios» peetud debatile.

ETV debatt välispoliitika ja julgeoleku teemal möödus tempokalt. Saatesse oli kutsutud kaheksa erakonna esindajad ja seetõttu pidid kõik saatekülalised oma mõtteid kiirelt ja selgelt esitama. Välispoliitika on valdkond, kus Eesti erakondade vahel ei esine väga suuri erinevusi. Seetõttu olid saates edukaimad just debateerijaid, kes suutsid teistest oma seisukohtade poolest erineda ja oma erakonna seisukohti kõige paremini televaatajatele selgitada.

Jüri Luik, Isamaa

Jüri Luik esines poliitilisel debatil enesekindlat ja omas kogu saates oma sõnavõttudega võrdlemisi terviklikku sõnumit. Ta rõhutas mitmes oma repliigis vajadust Euroopa Liidu poolt jõulise ja võimul baseeruva välispoliitika teostamise järele. Seda temaatikat tõi ta sisse nii Euroopa Liidu ja Venemaa suhete teemal, rääkides sõjalistest missioonidest kui vahendist stabiilsuse tagamisel ja terrorismi leviku piiramisel väljaspool Euroopat kui ka toonitades koostöö vajalikkust Türgiga ning Põhja-Aafrika riikide piirivalve rahastamist migrantide liikumise takistamiseks. Seetõttu suutis Jüri Luik saate vältel hästi ilmestada Isamaa erakonna konservatiivset välispoliitikat ning tutvustada valijatele oma erakonna seisukohti.

Jaak Madison, EKRE

Jaak Madison oli antud debatis EKRE-le omaselt agressiivne. Mitmetel välispoliitika teemadel oli EKRE esindajal erinev seisukoht pea kõigist teistest saatekülalistest. Seetõttu oli just saate esimeses pooles suuresti üksinda kõigi teiste debateerijate vastu. See võimaldas EKRE esindajatel saada enim saateaega oma arvamuste esindamiseks ja viibida enim pildil. Kahjuks kasutas Madison mitmel korral oma sõnavõtte teemast kõrvale kaldumiseks, näiteks vastas ta saatejuhtide küsimusele Le Peni külastuse mainekahju osas hoopis Danske panga skandaali mainekahjust rääkimisega. Kindlasti tekitas Danske skandaal Eestile mainekahju, kuid see on täiesti iseseisev küsimus Prantsusmaa poliitiku visiidi kasust või kahjust. Lisaks suutis Madison debati vältel pilduda süüdistusi nii Paeti, Kaljulaidi kui ka erakondade rahastuse suunas ning käitus kohati ebaviisakalt ka saatejuhtide suhtes. Positiivse külje pealt suutis Madison kõneleda nüansirikkalt Eesti piirilepingust Venemaaga ja tuua välja näiteks vahe tänapäeva ja 90ndate poliitilise olukorra vahel ning seada kahtluse alla Venemaa huvi rahvusvahelistest lepingutest kinni pidamisel. EKRE esindaja sõnavõttudest kumas selgelt läbi vastuseis võimu koondumisele Euroopa Liidu tasandile ja seeläbi suutis Madison edukalt seista enda erakonna arvamuse eest.

Sven Mikser, SDE

Sven Mikser juhtis «Esimese stuudio» saates tähelepanu mitmele olulisele küsimusele ning tõi teledebati kontekstis piisavalt nüansirohkeid selgitusi. Tema tugevaim moment antud debatil oli selgitus selle kohta, kuidas Euroopa Liidu liikmesriikide eraldiseisev välispoliitika ei võimaldaks Venemaa vastu efektiivseid sanktsioone sisse seada, kaubandusleppeid kolmandate riikidega sõlmida ja üldiselt selgitused, miks on Euroopa Liidu ühtne välispoliitika Eestile hea. Kogu saate vältel suutis Mikser teemades orienteeruda ja jätta teadja mulje. Tema suurim puudus oli aga ühe läbiva seisukoha puudumine, mistõttu ei tekkinud saate vaatajatele selget arusaama Sotsiaaldemokraatliku Erakonna välis- ja julgeolekupoliitika seisukohtadest.

Peep Mardiste, Rohelised

Peep Mardiste oli ETV teledebati positiivne üllataja. Roheliste esindaja suutis saates mitmel korral välja tuua sisulisi kommentaare erinevatel välispoliitilistel teemadel koos loogiliste selgitustega. Mardiste suutis näiteks ära siduda kliimamuutuste ja kõrbestumise teema migratsiooni ja julgeolekuga ning tõstatada Euroopa Välisteenistuse vajaduse temaatika. Erinevalt mitmetest teistest Eestimaa Roheliste poliitikutest oli tal mõtteid ka väljaspool keskkonnahoiu temaatikat ning tema vastused saatejuhtide esitatud küsimustele olid sisulised. Samas oleks ta võinud kõneleda kliimamuutustest kui oma erakonna ühest põhiteemast, sest debati teises pooles kõnelesid sellest teemast teised saatekülalised tunduvalt enam.

Taavi Rõivas, Reformierakond

Taavi Rõivas suutis ära kasutada oma poliitilist kogemust peaministrina ja jättis üldiselt kompetentse ja rahuliku mulje. Tal õnnestus pildil olla kogu teledebati vältel ja kaitsta enda seisukohti. Taavi Rõivase puhul oli sellel debatil ehk kõige suurem probleem säravate ja silmapaistvate mõtete puudus. Tema sõnavõtud toonitasid korduvalt Euroopa Liidu ühtsuse olulisust ja seda õõnestavate poliitiliste jõudude ohtlikkust. Samas ei selgunud, mida olulist sooviks Reformierakond või Taavi Rõivas isiklikult korda saata Euroopa Liidu või Eesti välispoliitika vallas.

Margus Tsahkna, Eesti 200

Margus Tsahkna oli oma esituses sisuliselt sarnane Taavi Rõivasega. Ka tema rääkis põhiliselt Euroopa ühtsuse olulisusest ja muretses Eesti maine halvenemise üle EKRE tegevuse tõttu. Tsahnka tõi võrreldes teiste esinejatega tugevamalt välja mure, et ühtne Euroopa Liidu armee võib hakata dubleerima NATO tegevusi ja seetõttu ei pruugi sellise armee loomine olla Eestile kasulik. Suuremas pildis oli Tsahknal aga raskusi Eesti 200 seisukohtade eristamisega teistest erakondadest.

Enn Eesmaa, Keskerakond

Enn Eesmaal puudus antud teledebatil sära ja võrreldes teiste parlamendierakondade esindajatega võttis ta selgelt kõige vähem sõna. Oma repliikides jättis ta küll üldiselt tasakaaluka mulje, kuid need ei olnud meeldejäävad ja vahel kippus lausa tema kohalolek ununema. Tema tugevaim analüüs debatis oli Marie Le Peni teemal riigikogu ja valitsuse liikmete positsiooni erinevuste välja toomine.

Lauri Tõnspoeg, Elurikkuse Erakond

Lauri Tõnspoeg oli selgelt selle debati nõrgim osaleja. Tal esines probleeme saatejuhtide küsimustele vastamisega ja saateteemadega haakumisega. Ajal, mil teised saatekülalised rääkisid Venemaast, otsustas tema rääkida Hiinast, kui teised rääkisid Marine Le Penist, otsustas Elurikkuse Erakonna esindaja rääkida koostööst Pepe Grilloga ning Euroopa Liidu ja Türgi suhete teema juures reklaamis ta televaatajatele ETV dokumentaale. Saate viimases kolmandikus suutis ta jätta endast ka välispoliitikas teadmatu mulje, küsides teistelt saatekülalistelt Euroopa Liidu armee loomise arengute kohta.