FOTO: SCANPIX

Haridusminister Jaak Aaviksoo käis välja mõtte, et mitte ainult riigiametnike, vaid kõigi inimeste palgad võiksid olla Eestis avalikud.

IRLi hariduskonverentsi pressikonverentsil tuli jutuks küsimus, et kui saab teoks haridusministeeriumi plaan kaotada ära õpetajate palgaastmed ja jääb alles vaid miinimumpalk, muutuvad pedagoogide töötasud salajaseks ning ei teata, kui palju kolleegid teenivad.

Aaviksoo väitel see tõepoolest formaalselt nii on, kuid ta märkis, et praktikas paljudel juhtudel siiski kolleegide palku teatakse.

Minister leidis, et õpetajate palgad ei peaks olema salajased, ning ka laiemalt on taoline salastatus vale. «Üldse võiks kõik palgad avalikud olla. Ma muidugi tean, et ma ei ole selles küsimuses enamuses ei parlamendis ega erakonnas.»

Tema sõnul väärib see avalikustamise võimalus täiendavat uurimist-reguleerimist.

Direktoritele otsustusõigus

Aaviksoo rääkis pressikonverentsil, et kuigi ta tahab jätta alampalgast kõrgema tasu maksmiseks mõeldud raha jaotamise koolidirektoritele, ei peaks see olema läbipaistmatu.

«Väga palju asju tuleb lahendada koolikultuuriga. Mina usun, et iga kool peab kehtestama palgaeeskirja. Hoolekogu peab ütlema, kas see on mõistlik, ja selle kinnitab koolipidaja,» kirjeldas Aaviksoo protseduuri.

«Selge on see, et ega me voluntarismi ei soovi – et direktor annab, kellele tahab. Reeglid peavad olema läbi räägitud. Kui on reeglid paigas, siis saab ka vaidlustada. Direktor on teatavasti aruandekohustuslik,» meenutas ta.

Aaviksoo sõnul kaasneb muudatusega tõhus järelevalve koolide üle. «Kindlasti ei taha me jätta kedagi nõrkade direktorite või autoritaarsete, ebapädevate direktorite meelevalda. Küll aga enamik neist väärivad usaldust.»

Aaviksoo nägemuses võiks haridusministeerium siiski koolidele appi tulla ning koostada partnerite toel näidispalgaeeskirja, mis aga ei oleks kindlasti kohustuslik. «Kui tahate, tehke paremaks. Kui teil on kohapeal Adaveres või Missos või Pädastes paremad plaanid, siis me ei keela,» piltlikustas Aaviksoo ministeeriumi suhtumist.

Valitsus toetab õpetajate palgatõusu kava

Ühtlasi ütles Aaviksoo, et valitsuse teised ministrid pooldavad üldiselt tema visiooni tõsta õpetajate palka kolme samba abil, ning ta pidas reaalseks, et ka kõige tundlikum neist sammastest ehk riigieelarvest hariduseelarve välisest osast lisaraha andmine toetuse leiab.

«Üldiselt on toetus lähenemisele, et kõigepealt vaadatakse, mida saab ära teha koolide sees, siis, mis on haridusministeeriumil võimalik ümber suunata, enne kui juurde küsitakse. Ma olen üsna seda meelt, et kõikidest kolmest allikast ma selle poliitilise toetuse saan.»