ENDISED TIPPOHVITSERID ⟩ Kaitseväe trollimine või tsiviilkontroll(imine) (1)

Copy
Riigikogu riigikaitsekomisjoni istung novembrist 2015: komisjon otsustas konsensuslikult toetada kindralleitnant Riho Terrase nimetamist kaitseväe juhataja ametikohale täiendavalt kaheks aastaks.
Riigikogu riigikaitsekomisjoni istung novembrist 2015: komisjon otsustas konsensuslikult toetada kindralleitnant Riho Terrase nimetamist kaitseväe juhataja ametikohale täiendavalt kaheks aastaks. Foto: Erik Peinar / riigikogu kantselei

Meelis Oidsalu 13. novembri Postimehes avaldatud arvamusavaldus meie [Kiili, Väli ja Kunnas] erakondadeülese julgeolekuteemalise artikli kohta on iseenesest positiivne areng. Esiteks avab see debati; teiseks saab ühiskond meie artiklis kajastatud probleemsetest valdkondadest ülevaate hoopis erineva nurga alt; kolmandaks võimaldab saada selgust terminites; neljandaks hoiab teema aktuaalsena; viiendaks võimaldab läbi arutelude jõuda probleemide juurpõhjusteni. Tõhusa tsiviilkontrolli teostamiseks ongi kõike seda vaja, kirjutavad Meelis Kiili, Neeme Väli ja Leo Kunnas.

Oidsalu leiab, et kirjutatu esitab ähmaseid ja raskeid süüdistusi, annab hinnangu kogu kaitseväe peastaabile ning on räpane poliitiline enesereklaam. Lugupeetav kolumnist nõuab meilt fakte, mis on tõenditega varustatud.

Millega me siis sellise pahameeletormi põhjustasime? Pidasime vajalikuks positiivselt ära märkida uute relvasüsteemide hankimist. Leidsime, et lisaks tehnikale on oluline investeerida ka inimestesse. Käsitlesime pikemalt personalihalduse ja juhtimise küsimusi, rõhutades, et tegevteenistuses tuleb kaitseväelaste potentsiaal täies mahus ära kasutada, motiveerides neid jätkama teenistust kuni piirvanuse täitumiseni. Lõpetuseks tõdesime, et kuna riigikaitset puudutavad muutused on niivõrd mahukad, tuleks selle aluspõhimõtted üle vaadata ning vastav regulatsioon korrastada ja vajadusel täiendada. Kogu tekst oli mõeldud kajastama kaitseväe kui organisatsiooni arengu ja ülesehitusega seotud küsimusi.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles