FOTO: SCANPIX

Võõrkeeles võib ütluste ja kõnekäändude sõnasõnaline tõlge tekitada halvemal juhul väga piinliku olukorra või olla lihtsalt vestluspartneritele arusaamatu, kirjutab arvamusportaali kolumnist Ülle Leis. 

«Mul olid tomatid silmas,» ütleb üks inimene laua taga istuvast rahvusvahelisest seltskonnast.

«Tõmbaksin hea meelega Teie ninast mõned ussikesed välja,» pakub teine.

«Porgandid said valmis keedetud,» teatab seepeale kolmas.

Mõttevahetuses polnud küll ainsatki tundmatut sõna, kuid tähendus jäi vististi ikkagi tabamatuks. Nii võibki juhtuda, kui tõlkida ütlusi ja kõnekäände sõna-sõnalt teise keelde.

Tomatid silmas (Tomaten auf den Augen haben) ja ussikesed ninas (Jemandem die Würmer aus der Nase ziehen) on pärit saksa keelest, valminud porgandid (Les carottes sont cuites) aga prantsuse keelest. Porgandid olid küll valmis, aga tõlge mitte. Eesti keeles oleks vestlus kulgenud umbes nii:

«Ma olin täitsa pime(dusega löödud)!»

«Tahaksin Teid natuke pinnida.»

«Nüüd on nagu on. Mis tehtud, see tehtud.»

Igas keeles kasutavad emakeelsed kõnelejad väga palju selliseid ütlusi ja väljendeid, mille tähendus ei võrdu ütluse üksikute sõnade tähenduste summaga. Osasid neist väljendeist nimetatakse idioomideks ning neid kasutavat keelt idiomaatiliseks. Hulga olulisem on aga sõnapaari idiomatic language teine tähendus – ’loomulik’, ’nii nagu emakeelsed kõnelejad ütlevad’. Niisiis on põhjust õnne soovida keelehuvilisele, kelle võõrkeelset väljendust nimetatakse idiomaatiliseks ja kutsuda üles kõiki teisi sinnapoole pürgima. Raskeks teeb selle ettevõtmise asjaolu, et need ütlused on püsiühendid, mida tuleb teada ning mida pole võimalik ise teha (J.Wright «Idioms Organiser» ja W. Freeman «A Concise Dictionary of English Idioms»). Wright küsib ka, kas idioome saab tõlkida ning vastab samas: «Lihtsaim vastus on EI.»

Emakeelde ja võõrkeelde tõlkides tasub ütluste juures kaaluda erinevat strateegiat. Hea emakeeleoskus peaks aitama meil välja filtreerida toortõlke, ning pakkuma asemele kodukeelse väljendi, kui oleme võõrkeelsest ütlusest õigesti aru saanud ning eesti keeles samasisuline väljend olemas on. Võõrkeeles suheldes on palju suurem risk, et me ei tea õiget, täpset vastet (mida ei pruugigi olla). Seepärast võib olla turvalisem kaheldavaist väljendeist pigem loobuda.

Hoiduge sõna-sõnalisest tõlkest

Võõrkeeles võib sõnasõnaline tõlge tekitada halvemal juhul väga piinliku olukorra või olla lihtsalt vestluspartneritele arusaamatu. Piinlikku olukorda võib sattuda näiteks inimene, kes tõlgib sõna-sõnalt inglise keelde väljendi Ma võin pea anda, et ta tuleb kohale. Miks, näete siis, kui vaatate inglise keele seletavast sõnaraamatust järele väljendi give head.

Isegi ilma piinlikkuse riskita soovitatakse rahvusvahelises suhtluses hoiduda suhtluspartnerile rääkimast, kuidas «Meil Poolas» või «Meil Portugalis» öeldakse, sest paljud kuulajad kehitavad selle peale tavaliselt õlgu ning mõni rohkem rahvusvahelisel orbiidil tiirlev tegelane lausa ägab. Eesti ütluste sõnasõnalised tõlked (What Juku doesn’t learn, Juhan doesn’t know - ’Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea’) ning nende kohmakavõitu sisuseletus võib meile tore tunduda, kuid võõramaalasele hoopis igav olla. Peale selle on kuulajal oma keelest vastu panna vähemalt sama põrutavaid trumpe, nagu näete TED konverentsidelt nopitud idioomivalikus.

Selleks, et sõnasõnalisest tõlkest hoiduda, tuleb kõigepealt sikud lammastest ehk otsetähendus ülekantud tähendusest eraldada. See ei peaks olema raske, kui otsetõlge eesti keeles kummaliselt kõlab, nagu näiteks ütluses «Euroopa Liit ei tohiks Brexiti üle läbirääkimisi pidades «jalgu järel lohistada»» (drag your feet) ja «Brittide lask jalga» (shoot oneself in the foot). Eesti keeles räägime läbirääkimiste venitamisest ning selle oksa saagimisest, millel ise istume. Kui aga jutt on lasteaias käivast lapsest, kelle kohta kasvataja ütleb So far, Henry has refused to play ball (otsetõlge ’Siiani on Henry pallimängust keeldunud’), ei pruugi me tulla selle pealegi, et to play ball kasutatakse ülekantud tähenduses – ’Henry pole siiani tahtnud teha seda, mida meie soovime’.

Vahel võib meile ekslikult tunduda, et meil on omas keeles täpne vaste olemas. Näiteks ingliskeelsele väljendile to jump out of one’s skin sobib ju ’nahast välja hüppama’ justkui valatult. Paraku ei klapi inglise keele tähendus (‘šokeeritud, ehmatunud, üllatunud olema’) eesti keele tähendusega (’väga rõõmustama’).

Erinevused väljendite vahel võivad ulatuda ühest sõnast täiesti erineva sõnastuseni. Eesti keeles öeldakse ’vaene nagu kirikurott’, inglise keeles räägitakse aga kirikuhiirest (poor as a church mouse). Saksa keeles ostetakse kotis kassi (Die Katze im Sack kaufen), inglise keeles siga (buying a pig in poke), eesti keeles aga põrsast. Kui tõlkida inglise keelde vana kala (’kogenud tegija’), siis saab kalast hoopis käsi - an old hand (at …). Eesti keeles räägitakse hundiisust, inglise keeles aga öeldakse I could eat a horse (’Ma võiksin terve hobuse ära süüa’). Your own eye is the king on küll täpne tõlge eestikeelsest ütlusest ’oma silm on kuningas’, aga turistidele tasub inglise keeles siiski öelda Seeing is believing (otsetõlge ’Kui näed, siis usud’).

Harv täistabamus / võrdsus

Nii sõnastuselt kui tähenduselt samaväärseid ütlusi on väga vähe ning paljud neist on pärit piiblist, nagu näete piiblist pärit ingliskeelsete väljendite loetelus - a wolf in sheep's clothing (’hunt lambanahas’), forbidden fruit (’keelatud vili’) jm.

Vahel saab idioomi ühte keelde kopeerida, teise aga mitte. Näiteks inglise keeles öeldakse millestki ebameeldivast rääkides Let sleeping dogs lie (otsetõlge ’Jäta magavad koerad rahule’), mida saab eesti keelde tõlkida ’Jäta heaga rahule’. Magavad koerad on olemas saksa ja itaalia keeles, kuid puuduvad prantsuse ja hispaania keeles.

Tasa sõuad, kaugemale jõuad

Võõrkeeles võite hoopis kaugemale jõuda, kui efektse, kuid riskantse sõnatulevärgi asemel tähenduse lihtsas sõnastuses edasi annate.

Kui küsimusele «Kas tänavu oli hea õuna-aasta?» vastatakse «Nii ja naa», siis võib vastuse tõlkida olenevalt kontekstist näiteks Yes and no, For some (regions, varieties), yes, for others, no. Ütluse ’Siililegi selge’ saab ja lausa tuleb ära tõlkida ilma zooloogia-alase sõnavarata, näiteks Everybody knows that ...

Kokkuvõttes saab ütlustega seotud karisid vältida kolme lihtsa reegliga.

Esiteks ärge ütlusi kunagi sõna-sõnalt tõlkige, v.a juhul, kui olete täiesti kindel, et täpselt selline ütlus teises keeles olemas on.

Teiseks leidke sõnastus, mis on mõistetav otseses tähenduses, nt Ma võin pea anda, et ta tuleb ise kohale - I’m absolutely/quite sure that he’ll be here.

Kolmandaks kaaluge enne väljendi kasutamist oma suhtluspartneri keeleoskust. Kui suhtlete näiteks inglise keeles inimestega, kelle emakeel ei ole inglise keel, võivad teie säravad ingliskeelsed väljendid neile arusaamatuks jääda.

Mida aga võiks tomatite, ussikeste ja porgandite peale kosta eestlasest kuulaja, kes kuuldust mitte muhvigi või ööd ega mütsi aru ei saanud? Muhvi, öö ja mütsi võib ta sakslasele tõlkida rongijaamaks (Ich verstehe nur Bahnhof - ’Ma saan aru ainult rongijaamast’) ning inglasele kreeka keeleks (It is all Greek to me -’See on mulle nagu kreeka keel’).


Ülle Leis on ühe suurema ja mitmekesisema kogemustepagasiga vabakutseline konverentsitõlk Eestis ja staažikas suulise tõlke õppejõud. Ta teeb võõrkeelse suhtluse ja tõlkimise koolitusi ning käib ka samadel teemadel organisatsioonides ja üritustel esinemas. Ta on käsiraamatu «Võõrkeelne suhtlus Euroopa Liidus» autor ja viipekeeletõlgi erialaõpiku kaasautor. 2017. aasta Selge sõnumi auhinna võistlusel märgiti tema arvamusartiklid Postimehes ära tarbeteksti kategoorias ning need kandideerisid ka 2017. aasta keeleteo auhinnale.