Michael Gallagher.

FOTO: Sille Annuk / Tartu Postimees

Tänan keskkonnaministrit Siim Kiislerit, et ta leidis oma tihedas ajakavas aega vastata minu artiklile.

Kui minna asja tuuma juurde, siis väidetakse ministri vastuses, et valitsusel olnuks tarvis uurida, milline võib olla risk, et tselluloositehase projekt rikub asjakohast Euroopa õigust.
 
Minister on nüüd avalikult tunnistanud, et on märkimisväärseid riske, millega see projekt oleks rikkunud Euroopa õigust – nagu ka mina oma kirjutises väitsin. Mul on selle üle hea meel. 
 
Olnuks aga palju kasulikum, kui valitsus oleks juba projekti algfaasis Eesti rahvaga avatult ja avalikult arutanud seda, mis neist riskidest teada oli.