FOTO: SCANPIX

Arvamusportaali kolumnist Ülle Leis teeb kiirkursuse tõlkimise müütidest ja põhitõdedest.

Vasta sõbralikult järgnevale küsimusele: kas teil on nakkushaigusi (näiteks gripp)?

Sellise palve avastasin ühel mitmekeelsel sildil. Inglise ja vene keeles paluti lihtsalt vastata, eesti ja soome keeles aga paluti vastata sõbralikult (ystävällisesti). Tegelikult oli sisu sama kõikides keeltes, kuid eesti keelde oli ilmunud sõbralikkus tänu sõnasõnalisele tõlkele soome keelest. Kaine mõistus ning laiem lähenemine kui vaid ühe sõna vaatamine, ehk tööriistad, millest kirjutasin eelmises kolumnis, võiksid aidata äratundmiseni, et ystävällisesti on eesti keeles «palun».

Sildid on ülihea materjal tõlkimise müüte ja põhitõdesid tutvustava kiirkursuse jaoks.  

FOTO: Ülle Leis / kollaaž

Alati sama sõnaliik? Põrmugi mitte

Sageli arvatakse, et tõlkides saab või tuleb kasutada ainult sama sõnaliiki, see tähendab tõlkida nimisõna nimisõnaga ja nii edasi. Soomekeelne ystävällisesti peaks seega justkui tingimata vajama eestikeelset analoogi (sõbralikult, lahkelt, vastutulelikult või mitmed teised).

Nii see siiski pole. Teises keeles võib sama tähendusega sama liigi sõna puududa. Teises keeles võidakse sama sisu või väljendi edasiandmiseks kasutada hoopis teist liiki sõnu. Eesti keeles saab sõnaga palun nii paluda kui ka vastata tänamisele. Inglise keeles aga vastatakse tänamisele hoopis teist liiki sõnadega (Not at all või You are welcome). 

Alati sama palju sõnu? Oh ei!  

Sõna palun vasted Not at all ja You are welcome illustreerivad mitte ainult erinevaid sõnaliike algtekstis ja tõlkes, vaid põrmustavad ka müüdi, justkui peaks sõnade arv tõlkes samaks jääma. Inglise ja eesti keeles saab paluda ühe sõnaga (please ja palun), soome ja rootsi keeles on aga kasutusel mitu sõna (Ole ystävällinen ja var vänlig). Kui hakata inglise keelde tõlkima silti Palun pese oma kruus ära, siis kahesõnaline pese ära kahaneb üheks sõnaks – wash.   

Sõnade arv on tihti seotud viisakusega ühes või teises keeleruumis ning sildid pakuvad imehead materjali nende kultuuridevaheliste erinevuste tundmaõppimiseks. Seal, kus eesti keeles on lakooniline «Kasutatud nõud», võib prantsuse keeles olla midagi palju pikemat – Ayez la gentilesse de nous rapporter la vaisselle Merci  («Omage lahkust, see tähendab olge nii kena, ja tooge oma nõud ära, aitäh»).

Siltidel näeb ka erinevat nii-öelda viisakustaset või «keeleetiketti». Kui ametlikumas kontekstis öeldakse Vastaa ystävällisesti  või Ole hyvä ja tarkista («Palun kontrolli»), siis mitteametlikumas kontekstis, näiteks asutuse kohvinurgas, võidakse kirjutada Pesethän kahvimukisi itse (sõnasõnalises tõlkes Sa ju pesed oma kruusi ise ära), mis tähendab sama kui eesti keeles Palun pese oma kruus ära. Sildi No smoking («Suitsetamine keelatud») viisakam vaste on Thank you for not smoking  («Aitäh, et te ei suitseta»).

Alati sama grammatiline vorm? Sugugi mitte

Thank you for not smoking on hea näide nii inglise kui ka prantsuse keeles levinud tavast väljendada soove, käske või keelde (Palun tehke või palun ärge tehke) väga sageli hoopis tänades: Merci de présenter votre titre de transport au conducteur-receveur («Aitäh, et esitate sõiduõigust tõendava dokumendi juhile»), Merci de ne pas arroser (Aitäh, et te ei kasta taime). Sellega muutub ka grammatiline vorm (palun tehke asemel aitäh, et teete).

Eestikeelse umbisikulise keelu Kutsumata mitte siseneda asemel kasutatakse inglise keeles hoopis isikustatud palvet Please wait until called («Palun oodake, kuni Teid kutsutakse»).

Pesethän kahvimukisi itse ja selle eestikeelne vaste Palun pese oma kruus ära erinevad nii sõnaliikidelt, sõnade arvult kui ka sõnade grammatiliselt vormilt.

Alati sama sõnajärjekord? Mis te nüüd!

Lauseehituse ja sõnajärjekorra reeglid on keeleti väga erinevad (in the event of an emergency «hädaolukorra puhul») ning seepärast tuleb tõlkides lause sageli hoopis teistmoodi üles ehitada: Det er røkeforbud på Ullevål Universitetssykehus / There is a smoking ban at Ullevål University Hospital («Ullevåli ülikooli haigla territooriumil on suitsetamiskeeld»).

Alati sama kirjavahemärk? Kaugeltki mitte

Punkti või õigemini hüüumärgi võiks kogu loole panna tõdemusega, et Eestis palavalt armastatud hüüumärki (Sisesta kaart!) näeb inglise keeles tavaliselt ainult koomiksites. Hüüumärgi (Insert card!) asemele tasub inglise keeles panna hoopis sõna please (Please insert card).

Põhitõdede kokkuvõtmiseks sobib hästi Tallinna vanalinna turismiobjektil nähtud House is closed for tourist! (algtekst arvatavasti «Turistidele suletud»). Analoogsel sildil inglise keeleruumis (Sorry, we are closed) on teistsugused sõnaliigid, sõnade arv ja grammatiline vorm, sõnajärjekord ja kirjavahemärk.  

Aga küsimusele nakkushaiguste kohta võib kõigest hoolimata ikkagi sõbralikult vastata.