Katrin Orav

FOTO: Erakogu

Kui seadusandja möönab puudujääki elatise tasumise süsteemis, peab ta alustama lahenduste leidmisega, kirjutab advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Katrin Orav vastulauses Liisa Oviirile.

Eestis on probleemiks elatisvõlglased, kes ei kanna oma laste eest hoolt. Ääretult suureks murekohaks on asjaolu, et paljudel perekondadel on ebamõistlikult vähe vahendeid laste kasvatamiseks ja toetamiseks. See aga ei tähenda, et saaks jätta tähelepanuta probleemi, mis on seadusandja poolt lahendatav samas valdkonnas ja lihtsasti.

Sel esmaspäeval avaldas Postimees riigikogu liikme Liisa Oviiri vastuse siinkirjutaja möödunud nädalal ilmunud kriitilisele arvamusartiklile. Kuivõrd rahvasaadik möönab oma arvamusartiklis, et elatise süsteem vajab kaasajastamist, võib oodata, et jõuludeks on riigikogu töös probleemidele lahenduse leidmine. Selline julge asja ettevõtmine on inspiratsiooniks.

Ent vastuses on eksitud selles, et elatisvõlglaste probleem või sotsiaalne ebavõrdsus takistab miinimumelatise küsimusega eraldiseisvalt tegeleda. Ebaõige on ka eeldus, et siinkirjutaja arvamusartikkel on üksiküritajast advokaadi mõttelend. Riigikohus on samale sõlmküsimusele juba varem tähelepanu juhtinud.

Advokaadid ei esinda vaid rikkaid isasid. Advokaadi töö on 21. sajandil midagi muud võrreldes varasemaga. Näiteks on siinkirjutaja juba alates 2013. aastast tasuta nõustanud lapsevanemaid – nii emasid kui ka isasid lastekaitse liidu ja advokatuuri koostöö projekti «Hea nõu lastega peredele» raames. Oma artiklis olen väga selgelt just rääkinud nii-öelda tavalise inimese murede vaatevinklist.

On meie ühine ühiskondlik kohustus rääkida probleemidest ja pakkuda lahendusi. Seadusandja kohustus on probleemide lahendamine otsustada. Kui reast probleemidest saab ühe lahendada kohe ja teised järk-järgult, alustab hea peremees sellega, mille saab kohe ära teha. Kui aida katus laseb vihma läbi, ei takista see aida ukse parandamist. Riigikogule on selle tarvis head juhised olemas riigikohtu lahendist, mis sama probleemiga tegeleb.

Jah, elatise süsteem vajab kaasajastamist ja iga muudatuse keskmes peavad olema lapsed. Laste huvides on, et oleks mõistlik tasakaal vanemate vahel, kui kohus elatise välja mõistab ning elatise nõudmisest ei saaks teineteise peale viha ja kibestumuse väljavalamise vahend. Laste huvides on, et vaidlused saaksid lahendatud kiiresti ja mõistlikult. Siis saab kiiremini alata paranemine.