Maanteeameti sõidueksam.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Sõidueksamil ei kukutata kedagi läbi ja müüdid ühest pisirikkumisest, mis lõpetavad eksami, on seni jäänud pigem rahvafolkloori valdkonda, sest kõik senised vaided ja selgitustaotlused on pigem saanud teistsuguse tulemuse, vastas maanteeamet sotsiaalmeedias Postimehe arvamusportaalis eile avaldatud loole juhiloa tegemise raskustest.

Postimehe arvamustoimetuse poole pöördunud Tallinna neiu kirjutas:

Kokkuvõttes on juhiloa tegemine olnud intensiivselt halb kogemus. Traumeeriv on see nii närvisüsteemile kui ka rahakotile, samuti on kulunud selle peale kordades rohkem aega, kui võinuks. Suur osa rahvast, kes autosõidu õppimist nullist alustab või ei ole selles loomulik talent, vaevleb sama probleemi käes.

On selge, et süsteem ei tööta kuigi hästi. Autokoolidel on vaja professionaalseid õpetajaid ja eksamiasutusel inimlikumat suhtumist. Kuniks midagi ei muutu, jääb meiesugustel üle ainult kannatada — muudkui maksta, oodata järjekorras, proovida ikka ja jälle. Kuigi mõistuse hääl ütleb, et see protsess saaks olla palju valutum.

Alljärgnevalt avaldame toimetatud kujul maanteeameti vastuse sotsiaalvõrgustikus Facebook:

[…] peame oluliseks välja tuua mõned olulised punktid seoses artikliga:

Kõik juhikandidaadid, kes on käinud eksamil, saavad lisaks eksamiraportile oma elektronposti aadressile küsimustiku eksamineerimise protsessi kohta ja hea on tõdeda, et 51 protsenti nendest, kelle sõidu tulemus on olnud negatiivne, annavad eksamineerijale hindeks 9 või 10 punkti.

Sageli, nagu ka käesolevast artiklist võib lugeda, ei lähe sõiduõpe just ootuspäraselt ja see võibki olla põhjus, miks tulemused on negatiivsed.

Sõidueksamil ei kukutata kedagi läbi ja müüdid ühest pisirikkumisest, mis lõpetavad eksami, on seni jäänud pigem rahvafolkloori valdkonda, sest kõik senised vaided ja selgitustaotlused on pigem saanud teistsuguse tulemuse.

Sellel aastal on eksamineerimise tulemuse peale esitatud 121 vaiet, millest vaide esitaja kasuks on eksamineerija otsust muudetud 13 korral, ning lisaks sellele on eksamite järelevalve käigus eksamiosakonna poolt kindlaks tehtud paar juhtumit, kus tulemus on muudetud juhikandidaadi kasuks ilma vaiet ootamata.

Eeltoodu näitab, et pidev kontroll ja eksamineerimise protsessi parandamine käib igapäevaselt ning pelgalt pisiasjade eest keegi negatiivset tulemust ei saa.

Kindlasti eristub pealinn teistest linnadest oma liikluskultuuri ja närvilisema sõidustiili poolest, aga siin ongi väga oluline eksamineerija roll reageerida nendele momentidele kompetentsipõhiselt, kus juhikandidaadi eksimus on tingitud kaasliiklejate liikluskäitumisest või pahatihti ka provokatsioonist.

Siinkohal tuletame meelde kõigile sõiduõppijatele, et enne sõidueksamile tulemist peab võtma kindlasti mõne sõidutunni, mille käigus tasub keskenduda pigem iseseisvale sõitmisele kui pelgalt harjutuste treenimisele, sest iseseisev sõit, kompetentsipõhine hindamine, teiste liiklejatega arvestamine ja ohutu liiklemine on need märksõnad, mis iseloomustavad meie liikluskultuuri ja eksamineerimist.