Eva Lelumees

FOTO: Fontes

Kui peaks välja tooma kaks kõige olulisemat soovitust praegustele koolilõpetajatele või neile, kes kaaluvad karjäärivahetust, siis soovitaksin õppida reaalteadusi ning panna rõhku sotsiaalsete oskuste arendamisele. Just nende kahe kombinatsioon tagab tulevikus edu, kirjutab Fontese partner Eva Lelumees.

Uuringud näitavad, et aastaks 2020 on kadunud viis miljonit töökohta, kus nanotehnoloogia, robotid ning tehisintellekt asendavad inimtööjõu. Sama arengu tulemusena luuakse juurde umbes 2,1 miljonit töökohta, mida praegu ei eksisteeri. Maailm muutub kiiresti ning tööturg ühes sellega. Et mitte rongist maha jääda, tuleb nii tööandjatel kui ka töötajatel mõelda kaks sammu ette juba nüüd.

Tuleviku töö ja töökohtade märksõna on kindlasti «kombinatsioonid». Enam ei piisa sellest, et teatakse üht kitsast eriala, vaid tunda tuleb mitut valdkonda ning mitme eriala omandamine saab pigem normiks kui erandiks.

Näiteks on suur nõudlus andmeanalüütikute järele, kuid suuremas hinnas on analüütikud, kes suudavad kitsalt andmete töötlemise kõrval neid ka tõlgendada ja konteksti siduda. Nii kulub ära matemaatika- ja psühholoogiaalaste teadmiste sidumine.

Vaja on end pidevalt täiendada ja ümber õppida ning oskus leida ja luua sildu eri teemade vahel: töötades täna ühes ettevõttes müügijuhina, võin homme olla teises ettevõttes personalispetsialist ning kasutada seal oskusi, mida müügijuhina omandasin. Ka tööandjad vaatavad formaalhariduse kõrval seda, milliseid oskusi on inimene juurde omandanud. Uus suundumus on seegi, et just hobist võib kasvada midagi, mis toob leiva lauale.

Teine tuleviku tööd iseloomustav sõna on «virtuaalsus». Juba praegu teevad paljud meeskonnad koostööd peamiselt virtuaalses keskkonnas, asudes füüsiliselt suisa teisel pool maakera. See suundumus süveneb kindlasti. Uut tüüpi meeskonnad ja ajakasutus nõuavad omakorda uut tüüpi juhtimist, kus juhi peamiseks rolliks jääb muutuste suunamine ning oluliseks tõuseb oskus luua soodne keskkond koostööks, olles oma töötajate arengu toetaja.

Virtuaalse meeskonnana tegutsemine eeldab ka hästi töötavat ühist platvormi, milleks võib olla mõni projektijuhtimistarkvara või muud virtuaalsed abivahendid. Tähtis on töötajate oskus infotihedas keskkonnas prioriteete seada ning tööandja oskus motiveerida oma meeskonda koos läbima vaheetappe, mis on mõne suurema ühise eesmärgi saavutamise eeldus. Töö tulemuseks ei saa enam olla vaid tööandjale või omanikule kasumit teenida. Inimesed otsivad oma töös suuremat tähendust ning hea tööandja aitab neil seda leida.

Tähtis tulevikuoskus on ka suutlikkus joonistada välja teekondi probleemist lahenduseni. Ümber tuleb disainida nii sotsiaalteenuseid, haridust, kliendisuhtlust kui ka kõike muud ning hinnas on eksperdid, kes oskavad välja pakkuda unikaalseid lahendusi. Ka inimeste omavaheline suhtlus liigub rohkem pildi- ning sümbolite keelde.

Ettevõtetel seisavad ees olulised otsused, millises suunas oma ärimudeliga liikuda, ning tasub silmas pidada, et iga suurema muutusega kaasneb hulk väiksemaid muutusi. Näiteks võib oletada, et kui riideid hakatakse õmblemise asemel 3D-printerist välja laskma, ei kaota oma tööd mitte ainult õmblejad, vaid ka õmblusmasinate tootjad ja muud rõivatööstusega seotud osalised.

Oluliseks tulevikutöökohaks kujuneb müügijuhi amet, kuid nagu paljud muud ametid, nõuab ka müügijuhiks olemine tulevikus praegusest erinevaid oskusi. Peagi ei löö enam läbi lihtsalt lobeda jutuga, vaid siis, kui suudad müügitöös luua seoseid, oled ekspert ning oskad kliendile selgitada, kuidas loob sinu pakutud teenus või toode just talle lisaväärtust. See eeldab väga häid sotsiaalseid oskusi ning võimet mõista eri valdkondi.

Kuigi ennustamine on tänamatu töö, võime üht-teist siiski oletada ning ennast ja oma meeskonda muutusteks ette valmistada. Uued ideed sünnivad kahe valdkonna kokkupuutealadel; õppida tuleb elukestvalt; sotsiaalsed oskused mängivad robotite tulekust hoolimata järjest suuremat rolli ning uut tüüpi virtuaalsed meeskonnad nõuavad uut tüüpi juhtimist – seda kõike tuleb edaspidi arvesse võtta.