Postimehe otsestuudios kohtusid täna prügifirma Ragn-Sells teenuste juht Anne Jõesaar ja Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu, kellest viimane lubab peagi pealinnas tasuta prügivedu. Ragn-Sells ütles linnaga prügiveo lepingu üles prognoositust suuremate töökulude tõttu.

«Tallinn korraldab hetkel jäätmevedu 13 linnaosast seitsmes ning vaba turg on ülejäänud,» ütles abilinnapea Arvo Sarapuu.

«Selge on see, et kui korraldatud jäätmeveo osas ütleb keegi oma lepingu üles – ja Ragn-Sells teeb seda praegu ühepoolselt, sest hind neile ei sobi. See on ettevõtja valik. Aga linn, kes vastutab selle eest, et prügi saaks veetud, ei saa olla selle meelevallas,» lisas Sarapuu.

«Esitasime linnale taotluse juba eelmise aasta lõpus,» sõnas Ragn-Sellsi teenuste juht Anne Jõesaar, «nad on peaaegu 120 päeva seda menetlenud. Põhjus, miks soovime hinda tõsta on selles, et hange ise kuulutati välja 2014. aastal. Kõik hanke aluseks olevad dokumendid pärinevad 2014. aasta juunikuust. Kuluarvutused, sealhulgas palgakulu, pärineb sellest ajast.»

Oodatust suuremad kulud

Teiste põhjuste seas tõi Jõesaar välja inimeste jäätmekäitlemisharjumuste muutumist, millega seoses on varasemate suurte konteinerite kõrvale tekkinud palju väiksemaid, mille tühjendamine on lisakulu ja ajamahukas. Neid tuleb tühjendada tihemini ja külastada selle käigus palju väikesi hoove ja lukustatud aedu.

«Selge on see, et ettevõtja saab tööd teha ainult siis, kui talle on see tasuv,» märkis Sarapuu, «aga meile pannakse nüüd süüks seda, et miks keskkonnaamet, kes hankeid läbi viis, ei võtnud odavaimat pakkujat. Samas ütleb Ragn-Sells nüüd, et ka neli korda kõrgema hinnaga pole võimalik prügi vedada.»

Prügifirmade kasumiahnus

Sarapuu väitel soovivad prügifirmad vaba turu egiidi all tegelikkuses vaid endale suuremat kasumit taotleda.

«Vaba turu hinnad on ühtemoodi ja korraldatud jäätmeveo hinnad teistmoodi,» lisas Sarapuu, viidates hetkel Tallinnas prügimajandust administreerivale Tallinna jäätmekeskusele.

«Mulle teeb väga nalja – ja tegelikult pole see üldse naljakas – et Jäätmekäitlejate Liit korraldab riigikogu liikmetele praegu ekskursioone Iirimaale, kuhu kutsutakse Rainer Vakra, Kalle Palling, keskkonnaministeeriumi asekantsler. Ja ma küsin, miks nad meid ei kutsu? Meie võiksime ka ekskursioonile minna!» oli Sarapuu meeleolukas, viidates firmade lobitööle parlamendis.

Jõesaar aga nimetab Tallinna jäätmekeskust vahekehaks, kes vahendab jäätmete vedamist linnakodanikele: «Seesama vahekeha on saanud oma teenused läbi riigihangete. See kulu, mis pannakse nende poolt otsa ja millest kujuneb hind lõpptarbijale, on täna määratud linnavalitsuse poolt. Lisatud kulu moodustab täna suurusjärgus 44%. Täna teenivad nad 17–20% puhaskasumit.»

Jõesaare sõnul on Tallinna linna eelarves ette nähtud sel aastal jäätmekeskuse tuluks 4,5 miljonit ja kuluks 3,7 miljonit eurot. «800 000 eurot aastas teenivad nad selle peale vahelt. Me räägime rahalehmast täna.»

Sarapuu lükkab ümber väite justkui oleks jäätmekeskus vahekeha: «See on hallatav asutus, millega keskkonnaamet tegeleks niikuinii.»

Tasuta prügivedu Tallinnas

Lisaks avaldas Sarapuu, et pikemas perspektiivis on Tallinna linnal plaan prügivedu üldse täiesti tasuta korraldama hakata, nagu hetkel ühistransporti.

«Meie plaan on selline, et Tallinna linn liigub tasuta prügiveo suunas,» avaldas Sarapuu, «paber ja papp on juba praegu tasuta, nüüd liigume selles suunas, et biojäätmed oleks ühe ja sega-olmejäätmed teise hinnaga. Kui inimesed sorteerivad, siis tahame meie jõuda tasuta teenuseni.»

Seda, kas tasuta prügivedu kavatseb Keskerakond eelseisvate kohalike valimiste käigus lubadusena kasutada, Sarapuu veel kinnitada ei osanud.