Tarmo Vanamõisa FOTO: maanteeamet

Maanteeamet tutvustas juuli alguses reformiplaane, mh kava luua tsentraalne eksamikeskus. Ajendeid selleks on mitu: et vältida sõidueksami vastuvõtjatega seotud korruptsioonijuhtumeid ja vähendada ootejärjekordi eksamile pääsemiseks, kirjutab maanteeameti eksamiosakonna juhataja asetäitja Tarmo Vanamõisa.

Tellijale Tellijale

Korruptsiooni on sageli muutnud võimalikuks see, kui eksamile mineja või autokooli esindaja teab, kes sõidueksamit vastu võtma hakkab. Väiksemates kohtades on see olnud paratamatu, kuna eksamineerijaid ongi mõni üksik. Ühtede ja samade eksamineerijate kasutamine loob võimaluse sõlmida «erikokkuleppeid», mille tagajärjel kannatab liiklusohutus ja kokkuvõttes meie kõik. Liiklusesse pääseb praegu sõidukijuhte, kes oma oskuste ja kogemustega ei peaks seal veel olema.

Tsentraalne eksamikeskus tähendab seda, et maanteeameti eksamineerijad hakkavad töötama mitmes linnas. Kes neist konkreetse eksami vastu võtab, ei tea ette ei eksamineeritav ega ka kohaliku teenindusbüroo töötajad, kuna töögraafikud koostab eksamikeskuse IT-süsteem vastavalt üleriigilisele nõudlusele. See viib korruptsiooniriski miinimumini, mida näitab niisuguse mudeli edukas rakendamine näiteks Lätis.