Postimehe päevaintervjuus põhjendas maanteeameti peadirektor Priit Sauk Superbusi Eestist lahkumist ettevõtte äriloogikaga, kuid samas tunnistas probleeme bussiliikluse korralduses.

«Ma usun ja loodan, et Superbus - nii nagu iga äriettevõte - teeb oma otsused äriloogikast lähtuvalt. Ja ju siis täna Superbusil - tegutsedes erinevatel rahvusvahelistel turgudel - oli oluliselt kasumlikum tegutseda mõnel teisel turul,» ütles Sauk ja lisas, et ta siiralt loodab, et Superbus tuleb kunagi Eesti turule tagasi ja jätkab reisijate vedamisega.

Mis puudutab kohtu viidatud küsimärkidele seoses andmetega, mida bussifirmad maanteeametile esitavad ja millest sõltub see, kas uued tulijad saavad turule siseneda, siis leidis Sauk, et loodetavasti valeandmeid ei esitata. «See on õige, et selle protsendi me küsime teiste vedajate käest ja me ei saa  eeldada, et nad peaksid meile valeandmeid esitama, sest valeandmete esitamine on karistatav. See praktika on kehtinud juba kuus aastat ja me siiralt loodame, et need andmed on olnud tõesed, mida esitatakse,» ütles Sauk.

Mis puudutab bussifirmadele reisijateveo lubade andmise protsessi muutmist vajavaid aspekte, siis tõi Sauk esile fiktiivsed peatused, kust mitte keegi peale ei tule, aga mille lisamine sõiduplaani aitas bussifirmadel vajalikud load saada. «See ongi nüüd jälle väike tööõnnetus, et bussivedajad ei käitunud mitte sellel põhimõttel, et peatuda seal, kus on tõenäosus, et tulevad peale reisijad, vaid nad lihtsalt fiktiivselt panid kirja peatuste nimed, et saada eeliseid liinilubade taotlemisel,» ütles Sauk.

Maanteeameti peadirektori sõnul on need põhimõtted täna juba ülevaatamisel ja sügisel peaks liinilubade komisjoni kaalutluspõhimõtted olema üle vaadatud. Oma panuse sinna peaksid andma ka maavalitsused, et bussid peatuksid seal, kus nad on vajalikud inimestele, mitte kasuks bussifirmadele.

Kuna Superbus sai lõpuks vajalikud load kätte leidis Sauk, et maanteeamet ei ole teinud ühtegi takistust Superbusile turul vedamise osas ja seda näitab ka see, et Superbus vedas reisijaid kuni juuli lõpuni.