Siim Kallas.

FOTO: Ants Liigus

Tänapäeva eestlane on tegelikult eurooplane, kes hindab euroopalikke väärtusi ning kasutab ELi pakutavaid võimalusi, leiab intervjuus Eesti presidendiks pürgiv endine Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.


Intervjuu metoodikast: küsimused pärinevad Google'i autocomplete'i variantidest ehk valikutest, mida otsimootor pakub otsingut alustades.

Need valikud on ühtlasi ka eestlaste kõige populaarsemad otsingud. Valitud küsimuste teemadeks on «Eesti», «eestlased» ja «president» ja potentsiaalsetel presidendikandidaatidel palusime vastata võimalusel vähemalt kolme, kuid mitte rohkem kui kümne lausega.


Foto:

FOTO: Google

Miks on Eestile kasulik kuuluda Euroopa Liitu?

Minu jaoks on Euroopa Liit eelkõige seniolematu riikidevaheliste vabaduste ja rahu projekt, kus lisaks riigisisestele demokraatlikele vabadustele sätestavad Euroopa lepingud ka erilisi riikidevahelisi vabadusi. Kui liitusime Euroopa Liiduga, valdasid meid kaks märksõna – julgeolek ja heaolu. Lühidalt: Euroopa Liit suurendab meie julgeolekut ja annab võimalusi heaolu kasvuks. See, milline on Euroopa Liit täpsemalt, on ka meie endi teha.

Foto:

FOTO: Google

Kuidas olla tänapäeval eestlane?

Tahame või ei, aga tänapäeva eestlane on globaalne kodanik. Koos globaalsusega kaasnevate murede ja rõõmudega. Tänapäeva eestlane on tegelikult eurooplane, kes hindab euroopalikke väärtusi ja kasutab ELi pakutavaid võimalusi.

Ärme elame illusioonides. Ärme kihuta ennast üles kinnitades, et oleme maailma parimad ja väga tähtsad. Ärme kannatame ka alaväärsuskompleksi all, ärme vajume kergesti musta masendusse. Olgem pisut rohkem pragmaatilised. Võtame asju nii, nagu need on. Tegutseme rahulikult parimaid mooduseid valides, mõtleme iseenda, oma pere, oma laste ja lastelaste oleviku ja tuleviku peale. Prohvetid toovad õnnetust, pragmaatikud viivad elu edasi. Umbes nii on öelnud Henry Kissinger.

Foto:

FOTO: Google

Miks on vaja presidenti?

President on teejuht, kes teab ja näitab suunda, läheb ise ees, seab sihte ning aitab nendeni jõuda. Presidendi suunanäitamine peab tuginema arusaamisele maailmast, teadmistele, kogemustele, filosoofiale. Tema roll eeldab suure pildi nägemist nii sise- kui ka välispoliitikas, sügavat eetilist mõõdet. Presidendi juriidilise rolli määratleb Eesti Vabariigi põhiseadus.

Foto:

FOTO: Google

Milline peab olema president?

Näen presidendil missiooni. President saab kasutada oma sõltumatust ja iseseisvat poliitilist positsiooni ühiskonna erinevate sotsiaalsete gruppide ühendamiseks. Ta saab vahendada vastuoluliste ideede ja (juht)liikmetega poliitilisi erakondi, kes muidu üksteisega hästi läbi rääkida ei suuda. Presidendi eesmärk on sidumise kaudu ühiskondlikke konflikte ära hoida. Presidendi missioon on aidata kaasa küsimuste lahendamisele, mis käivad poliitilisele eliidile üle jõu.

Foto:

FOTO: Google

Miks eestlased lahkuvad Eestist?

Need, kes on läinud või kaaluvad minemist, on seda teinud peamiselt majanduslikel põhjustel. Meie kõrval on Põhjamaade näol üks maailma parimaid ja jõukamaid elukeskkondi. Seega on inimeste vaba liikumine ja kõrgema sissetuleku otsimine igati normaalne – see on üks Euroopa põhialuseid. Kui kasvab meie jõukus ja ettevõtjad suudavad kõrgemate tööjõukuludega kohaneda, väheneb ka majanduslikel põhjustel toimuv väljaränne.

Miks eestlased on vaesed?

Laiemas kontekstis ei ole eestlased vaesed. Meie jõukus on viimase 20 aastaga oluliselt kasvanud, eriti võrreldes teiste endiste NSVLi riikidega. Aga sellega ei saa me rahulduda, sest meie pilk on Euroopas ja Euroopaga võrreldes on meie majanduslik mahajäämus ikka veel suur. On selge, et oleme jõudnud majandusega teatud teelahkmele ning edasi liikumiseks on vaja uusi mõtteid ja avatud mõtlemist. Vaesus väheneb ainult läbi erasektori ambitsioonikuse ja uute võimaluste leidmise.

Foto:

FOTO: Google

Kuidas Eestis rikkaks saada?

Eesti rahva muinasjuttudes leiab kangelane peidetud potitäie kuldrahasid ilma selleks palju vaeva nägemata, mingite kavalate trikkidega. Ärme usu muinasjutte! Majandust viib edasi inimeste algatusvõime, töökus ja kohusetunne. Kõik, mis neid tegureid toetab, viib meid edasi.


Antud artikkel on osa intervjuude seeriast presidendiks pürgijatega.

Loe ka: