Koolilapsed FOTO: Andres Haabu

2. detsembril kell 10:00 teeb Postimees otseülekande rahvusvaheliselt konverentsilt «Kaasav haridus – kõikide laste huvides!». 

Konverentsi läbivaks aruteluteemaks on kaasava hariduskorralduse toetamine. Kogu konverentsi vältel keskendutakse kaasava hariduse arengusuundadele ja saavutustele, sidudes hariduspoliitikat ja praktilist kogemust. Päeva esimeses pooles tutvustavad väliseksperdid ja kolleegid Leedust, Soomest ja Islandilt oma kaasava hariduskorralduse häid kogemusi. Pärastlõunal viiakse läbi erinevad töötoad, kus arutletakse kaasava hariduse võtmekomponentide tugevuste ja arendamist vajavate aspektide üle nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis. Päev lõpeb paneeldiskussiooni ning konverentsi kokkuvõttega.

Konverentsi päevakava:

10.00 -10.15   Sissejuhatus ja tervitussõnavõtud

10.15 – 12.30    Esimene sessioon – kaasava hariduskorralduse rahvusvaheline kogemus

Island – ettekanne riiklikust hariduspoliitikast kaasava hariduse rakendamisel – milles seisnevad nende edulood ja mis osas näevad nad väljakutseid? Praktilised näited kaasava hariduse rakendumisel. Gudni Olgeirsson (Island, Haridus-, Teadus- ja Kultuuriministeerium).

Leedu – millised on olnud olulisimad riiklikult elluviidud arendustegevused, mis on taganud edu kaasava hariduse rakendamisel. Praktilised näited kaasava hariduse rakendumisel. Osalevad Stefanija Alisauskiene, Algirdas Alisauskas, Austėja Landsbergienė.

Soome – õpetaja roll kaasava hariduse rakendamisel ning seda toetav õpetaja põhi- ja täienduskoolitussüsteem. Õpetaja kui koostöö eestvedaja. Pirjo Koivula (Soome Riiklik Haridusamet), Merja Koivisto (Valteri kool).

Lõuna   12.30-13.30

13.30 – 15.00  Teine sessioon – arutelu töötubades

Õpetaja roll kaasavas hariduses.

Tugispetsialistide roll kaasavas hariduses.

Kaasava koolikultuuri arendamine.

Kohandatud õppekava ja õppekorraldus.

Noorsootöö võimalused erivajadustega noorte toetamisel.

15.30 – 16.00   Töötubade kokkuvõtted

16.00 – 16.45   Paneeldiskussioon «Mis toetab kaasavat hariduskorraldust koolisüsteemis?»

16.45 – 17.00   Kokkuvõte ja konverentsi põhisõnumid

Konverentsi modereerib Margus Tõnissaar.

Täiendav informatsioon: entk@entk.ee või telefonil 735 0399.


Konverents on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi «Riskilapsed ja –noored» kahepoolsete suhete arendamise fondi vahenditest.

Programmi «Riskilapsed ja –noored» viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit.