FOTO: AFP / Scanpix

Tänane Õpetajate Leht kirjutab Eesti välispoliitika peataolekust, spikerdamisest, viie kooli võistlusest, muinasjuttudest ja Voldemar Kuslapist.

Miks koolis diskrimineeritakse poisse?

Praxise uuringu andmete põhjal töötatakse õpetajakoolituse ja sotsiaalteaduste üliõpilastele välja õppemoodul tingnimetusega «Sugu hariduses». Moodulit testitakse tänavu kevadel. Loodetavasti aitab see ajast maha jäänud hoiakuid tänapäevale lähemale tuua.

How to spikerdada

Matemaatikaõpetaja Imbi Koppel tutvustas ÜPUI konverentsil oma uurimistööd spikerdamisest. Küsitletud gümnaasiumiõpilastest oli vaid 10 protsenti vastanud, et ei spikerda, sama vähe oli harva spikerdajaid, kusjuures 5 protsenti väitis end spikerdavat igas aines. 86 protsenti teatas, et teeb seda sõltuvalt õpetajast.

Hiir hüppas ja kass kargas

Kaarel Tarand: «Praegusega võrreldavat peataolekut Eesti välispoliitika ajalugu ei mäletagi. Küünik ütleks, et me võime seda endale lubada, sest Eesti on kaitstum kui kunagi varem. Jah, nii see on, aga täna kogumata punktidest võime mingil teadmata hetkel tulevikus kibedasti puudust tunda.»

Ettepanekutest teaduse rahastamise korraldamiseks

Andres Taklaja: «Suvalisi ideid, mis on tekkinud elust irdunud teadlase peas, ei õnnestu tavaliselt ühiskonna ega tootmise huvides rakendada.»

Korrutustabel ei kasvata Inimest

HTM-i üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik: «Kool peab korrutustabeli ja sulghäälikute õigekirja õpetamise kõrval toetama ka noore kasvamist kodanikuks ning kultuurikandjaks – Inimeseks.»

Pool sajandit viie kooli võistlust

Juba viiskümmend aastat on reaalainetes omavahel mõõtu võtnud nutikad õpilased Eesti viiest tippkoolist: Hugo Treffneri gümnaasiumist, Nõo reaalgümnaasiumist, Tartu Tamme gümnaasiumist, Miina Härma gümnaasiumist ja Viljandi gümnaasiumist.

Tallinna transpordikool – 135

2015. aasta jaanuaris tähistatakse Tallinna transpordikoolis 135. aastapäeva täitumist Revali Raudtee Tehnikakooli asutamisest. Kooli aastapäeva auks toimuvad 26.–30. jaanuarini sündmused, kuhu oodatakse kooli vilistlasi, endisi ja tänaseid töötajaid.

Elulähedane õpe kaotab hirmu reaalainete ees

Kuidas seostada reaalset elu praegusest enam haridusega ning meelitada noori STEM-valdkonna aineid õppima? Ettevalmistamisel olev teadus- ja tehnoloogiapakt peaks neile muredele senisest süsteemsemalt lahendusi pakkuma.

Pai igasse päeva

Nii kõlab tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuuluva Paide lasteaia moto. Hoolitsetakse nii laste, lastevanemate, õpetajate kui ka kogu linnarahva tervise eest.

Merit Karise õpetab ideid ellu viima

Kuressaare ametikooli ja Tartu kunstikooli reklaamikunsti õpetaja Merit Karise kandideerib praegu ainsa Eestist pärit õpetajana Ameerika mainekale miljonidollarilisele hariduspreemiale ning on valitud 5000 osaleja hulgast 50 finalisti hulka. Intervjuust selgub, kuidas temast õpetaja sai ja millega ta veel tegelda jõuab.

Muinasjutud – Grimmidest kodukäijateni

Krista Kumberg lahkab muinasjuttude olemust ja vajalikkust kahe vastse kogumiku põhjal, mis sisaldavad nii mahukat valikut vendadelt Grimmidelt kui veel mahukamat valikut kodumaistest imemuinaslugudest. Üks neist on mõeldud lastele, teine mitte.

Paigad täis mälestusi

Voldemar Kuslapil, kes enda sõnul ei osanud kooliajal laulja elukutsest unistadagi, täitus eelmisel aastal Estonia teatris 50 aastat. «Elupildi« rubriigis meenutab ta soojusega oma lapsepõlve ja kooliaega.

Muuseumipedagoogika erikülgedelt saame teada, missuguseid haridusprogramme, näitusi ja üritusi korraldavad muuseumid lastele.