Vandeadvokaat Britta Oltjer

FOTO: Advokaadibüroo Aivar Pilv

Venekeelsel elanikkonnal on peale Eesti seaduste raske kätte saada ka olulisemaid õigusuudiseid, kuid selle olukorra parandamise nimel on erasektor juba samme astunud, kirjutavad vandeadvokaadid Britta Oltjer, Vadim Filimonov ja Vitali Denikin advokaadibüroost Aivar Pilv. 

Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski artikkel «Miks ei tõlgita seadusi vene keelde?» on pälvinud ajaleheveergudel omajagu erinevat tähelepanu. Jättes siinkohal kõrvale emotsionaalsed keeleseaduse ning lõimumispoliitikaga seotud küsimused, on teema kahtlemata aktuaalne. Õigusaktide vene keelde tõlkimise vajadust on oma artiklis kinnitanud ka Eesti Advokatuuri esimees Sten Luiga.

Lisaks õigusaktide tõlgetele juhime aga tähelepanu sellele, et probleem on ka avalikult kättesaadavate venekeelsete õigusuudistega. Paraku tuleb tõdeda, et venekeelses meedias ning muudes allikates avaldatud venekeelsete õigusalaste artiklite, kohtulahendite kokkuvõtete, jõustuvate seadusemuudatuste jm taolise informatsiooni maht ei ole piisav. Vastavasisulisi venekeelseid artikleid on otsingumootoritest ka keeruline leida. Seaduste tasuta tõlgete leidmine on mõnevõrra lihtsam, kuid jätkuvalt problemaatiline.

Kui küsimuse tõstatamine riigi poolt Eesti õigusaktide venekeelsete tõlgete tasuta avaldamisest võib olla põhjendatud, ei tohi samas tähelepanuta jätta ka erasektori pingutusi venekeelse elanikkonna tasuta õigusteabega varustamisel.

Venekeelse elanikkonna juriidilise teadvuse tõstmise eesmärgil käivitas advokaadibüroo Aivar Pilv tänavu 24. aprillil õigusuudiste portaali zakon24.ee. Portaali ühe osana on olulisemate Eesti õigusaktide venekeelsete tõlgete tasuta andmebaas, kus on praegu avaldatud äriseadustiku, töölepingu seaduse ja haldusmenetluse seaduse aktuaalsed redaktsioonid ning uute aktuaalsete tõlgete avaldamine jätkub. Portaalist zakon24.ee leiab venekeelne lugeja lisaks venekeelsetele õigusaktide tõlgetele ka muid õigusuudiseid alustades advokaatide poolt avaldatud aktuaalsetest arvamusartiklitest lõpetades riigikohtu praktika analüüsidega.

Juba praegu saame väita, et portaal on osutunud populaarseks. Uudise avaldamise päeval külastas portaali enam kui 1500 inimest. Külastajate arv on ka igapäevaselt olnud märkimisväärne, portaali vastu on tundnud huvi ka Eestiga kokkupuutes olevad isikud välismaalt.

Oleme seisukohal, et selleks, et isikud saaksid oma õigusi kaitsta, peavad nad olema oma õigustest teadlikud. Seejuures on igal juhul suureks abiks nii arusaadavas keeles kättesaadavad õigusaktid kui ka avaldatavad artiklid, kohtupraktika analüüsid, seadusandluse uudised ning muu õigusalane informatsioon. Loodame siiralt, et oleme selle eesmärgi teostamiseks astunud parema homse nimel ühe olulise sammu. Selles osas on ka erasektor nõus Eesti riigile oma tuge pakkuma.