FOTO: Urmas Nemvalts

Eilses Postimehes ilmunud arvamusloos pakkusid sotsiaaldemokraat Urve Palo ja Tartu Ülikooli majandusdoktorant Velda Puldas välja mõtte, kuidas reformida Eesti maksusüsteemi nii, et sotsiaal- ja tarbimismaksude kõrval tõuseks riigikassa täitjaks ka ettevõtte tulumaks, mida praegu peab maksma ainult dividendidelt.

Isegi kui sellest pakutud kujul asja ei saa – kriitikud pelgavad kõige enam muudatuse mõju välisinvesteeringutele –, on ettepanekust ometi kasu. See on lõpuks ometi loksutanud maksuväitluse lahti astmelise tulumaksu rööpast, kuhu seni iga reformimisteemaline arutelu lõpuks kinni jooksis, ja andnud loodetavasti maksusüsteemiteemalisele arutelule uue hoo. Kui milleski on reformi pooldajad ja seda eilses lehes kritiseerinud Aivar Sõerd ühel nõul, siis on see tõdemus, et sellist debatti on tõepoolest tarvis.

Väitluse käigus peaks ka selguma, kuidas pakutavad maksu-uuendused tegelikkuses võimalikud oleksid ja kuidas nad sobituksid Eesti eelarvemudelisse. Palo-Puldase pakutud muudatus – sotsiaalmaksu tuleks langetada ning ettevõtte tulumaks taastada – on küll ideena huvitav, kuid reaalses maksukeskkonnas on selle teostumist veidi keerulisem ette kujutada.

Reaktsioonid ettepanekule näitavad, et arutelust ollakse huvitatud, ehkki osalised ei ole sugugi ühel nõul. Tartu Ülikooli majandusteooria dotsent Viktor Trasberg on pigem sotsiaalmaksu vähendamise poolt, tõdedes, et see saab ettevõtlusele üksnes head teha, samas kui Danske panga Eesti filiaali juht Aivar Rehe tõrjub mõtet maksukeskkonna muutmisest, kuna just tulumaksuvabastus oli see, mis aitas majandusel kriisist kiiresti toibuda.

On aga veel üks aspekt, mis ettevõtte tulumaksu ja sotsiaalmaksu vahekorras igal juhul kaalumist vääriks – see puudutab dividende, mida väikse ja keskmises suurusega ettevõtte omanike ring on hakanud palkadele eelistama, kuna dividendidelt ei pea maksma sotsiaalmaksu. Nii ei ole harvad juhtumid, kus omanike ring näitab ametlikult miinimumpalka ja võtab tasu dividendidena välja. Seetõttu vääriks ehk kaalumist ka idee maksustada väljamakstavad dividendid paari-kolme miinimumpalga ulatuses sotsiaalmaksuga, et väärtuslik maksuraha siiski selleks ette nähtud kohta jõuaks.

Debatt ei pruugi veel tähendada, et kohe makse tõstma-langetama hakatakse. Ehk selgub arutelu käigus, et on õigus neil, kes ütlevad, et olulisem on stabiilne maksukeskkond, et reform teeks taastuvale majandusele pigem kahju ja seni kuni võimalik, tuleks jätkata juba valitud kursil.

Kuid nende teadmiseni ei jõua ilma aruteluta. Oluline on, et diskussioon on käima läinud, ja loodetavasti see niipea ka ei rauge.