Kaia Iva.

FOTO: Teet Malsroos/Õhtuleht

IRLi riigikogu fraktsiooni esimees Kaia Iva ütles enne Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamislepingu ratifitseerimist parlamendis, et ESM aitab Euroopa majandust stabiliseerida, tagades sellega töökohad ja maksulaekumised Eestis.

Viimastel aastatel on Eesti ja kogu Euroopa ees olnud probleemid, mille lahendamine pakub rohkem väljakutseid kui häid lahendusi. Õigem oleks öelda, et häid lahendusi polegi.

Kui majanduskriisi ajal viisime oma riigis kulud võimalustega tasakaalu, oli see väga valus protsess. Meid aitasid kogutud reservid, väike riigivõlg ning raamides hoitud kulutuste tase. Seda kriitilisemad oleme me situatsioonis, kus meie koos Euroopaga oleme abistamas riike, kes on selgelt elanud üle jõu ning kus maksuametnikud maksude kogumise asemel streigivad.

Seetõttu on arusaadav, et Euroopa stabiilsusmehhanismis osalemine on Eesti kodanike ja paljude poliitikute jaoks sageli teema, mille puhul korrata juba siin saalis ka täna kõlanud viidet Tõnissonile, kes keeruliste rahaasjade korral oleks eelistanud hoopiski kodunt ära minna.

Samas ei tasu ummisjalu väga upsakaks minna. Vaid kolm aastat tagasi palus meie valitsus Eestis tegutsevatelt pankadelt laenu jooksvate kulude finantseerimiseks. Kaks panka keeldusid viitega olukorra ebastabiilsusele. Seetõttu ei tohiks me väga bravuurikalt teatada, et meie ise kunagi seda institutsiooni ei vaja.

Praegu me vajame lahendusi, mis aitaksid ära hoida Euroopa võlakriisi süvenemise ning see on just nimelt Eesti riigi kodanike huvides. Me ei saagi olla 100 protsenti kindlad, et ESMi toime on piisav, kuid see on vajalik meede olukorra stabiliseerimiseks.

Just stabiilne majandus Euroopas on see, mis tagab Eesti ettevõtetele võimaluse tegutseda peamistel eksporditurgudel, seega tagab see töökohad ja maksulaekumised siin Eestis.

Euroopa stabiilsusmehhanismi lepingu ratifitseerimise ja selle rakendamise seaduse eelnõu on läbinud riigikogus põhjaliku arutelu kolmes komisjonis ning usutavasti kõigis fraktsioonides. IRLi fraktsioon esitas rahanduskomisjonile kui juhtivkomisjonile viis ettepanekut eelnõu muutmiseks. On hea meel näha, et rahanduskomisjon ei läinud kergema vastupanu teed, tehes valitsuse koostatud eelnõus vaid kosmeetilisi muudatusi. Muudatused on olulised ning oleme rahul, et ka IRLi kõik ettepanekud said arvestatud.

Muudatuste tulemusena jääb riigikogu täiskogu pädevusse laenu- ja abiotsuste tegemine ka kiireloomuliste juhtumite korral. Samuti annab rahandusminister aru antud stabiilsustoetustest, Eesti Vabariigi osalemisest ESMis riigikogu täiskogu ees.

Riigikogu täiskogu pädevuste suurendamine on olnud IRLi selge eeltingimus ESMi toetamiseks. Sel nädalal rahanduskomisjonis tehtud muudatused ESMi rakendamise seaduse eelnõus olid IRLi fraktsiooni otsuse kujunemisel määrava tähtsusega. IRL toetab Euroopa stabiilsusmehhanismi ratifitseerimist ja selle rakendamise seaduse eelnõu.

Kutsun üles ka opositsioonierakondi riigimehelikult käituma ja ESMi poolt hääletama. Praeguses eelnõus on meie ettepanekute kõrval arvesse võetud ka kõiki olulisi opositsiooni ettepanekuid ning objektiivseid põhjuseid vastu hääletamiseks või hääletamata jätmiseks ma ei näe.

Edasiste sammude käigus peab Eesti oma Euroopa partneriteni viima selge sõnumi, et ausa mängu reeglid kehtivad kõigile ning võlgu elanud Euroopa Liidu liikmesriigid peavad asuma otsustavate kärpimiste teele. Eesti ei saa olla solidaarne üle jõu elamisega, kuid me oleme solidaarsed meie ühise majandusruumi stabiilsuse kindlustamisega.