Kari Käsper FOTO: humanrights.ee

Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper leiab, et justiitsminister Kristen Michali laiale ringile saadetud kooseluseaduse kava vähendab lõhet eri- ja samasooliste paaride vahel, kuid soosib ka geide ja lesbide sallimist ühiskonnas.

Vajadusele paremini kaitsta samasooliste paaride ja nende laste inimõigusi on Eesti Inimõiguste Keskus pidevalt tähelepanu juhtinud. Seega oleks kooseluseadus samm edasi olulise seaduslünga täitmise suunas. Sama seisukohta on väljendanud ka õiguskantsler ja võrdõiguslikkuse volinik.

Kuna kontseptsioon jõudis meieni eile, ei ole me jõudnud seda igakülgselt ja põhjalikult analüüsida, aga töö selles suunas käib. Igal juhul loodame, et kontseptsioonist võrsub arutelude tulemusena peagi seadus, mis tagab samasoolistele kui erisoolistele paaridele ja nende lastele võimalikult tugeva kaitse.

Kuigi pakutav kooseluseadus ei anna samasoolistele kõiki õigusi, mis kaasnevad abieluga, aitab see vähendada lõhet, mis valitseb erisooliste ja samasooliste paaride kohtlemise vahel. Samuti aitab see edendada sallivust lesbide ja geide suhtes.

Justiitsminister Kristen Michal esitas eile laiemale arutelule kooseluseaduse eelnõu kontseptsiooni, milles lubatakse oma vabaabielu registreerida teiste seas samasoolistel paaridel.