Martin Arpo

FOTO: Toomas Huik

Kaitsepolitsei büroojuhi Martin Arpo väitel ohustavad Venemaale viidud KGB toimikud teatud määral Eesti julgeolekut.

KGB oli Eestit okupeerinud välisriigi relvastatud struktuur. Enne iseseisvuse ja kaitsevõime taastamist ei saanud Eesti Vabariik jõuga takistada okupatsioonivõimu relvastatud üksuste tegevust Eesti territooriumil.

Takistada ei olnud toona võimalik ka KGB arhiivide Venemaale evakueerimist, mis algas juba Berliini müüri langemise ajal.

Tuleb möönda, et KGB Eestis kogutud ja arhiveeritud andmed, mis enne iseseisvuse taastamist Venemaale viidi ja mida pole Eestile üle antud, kätkevad endas tõepoolest teatud julgeolekuohte.

Nende materjalide tagasi saamiseks on Eesti teinud pingutusi, mis pole paraku andnud tulemusi. Samas on Eestis rakendatud adekvaatseid meetmeid kõnealuste julgeolekuohtude ennetamiseks.

Harri Mägi kirjutab oma hiljuti ilmunud raamatus «ENSV KGB tegevuse lõpetamine», kuidas Eesti võimud üritasid ebaõnnestunult saada ENSV KGB arhiive enda kontrolli alla.