FOTO: Liis Treimann / Postimees

Ühissõidukiradade paremaks ärakasutamiseks võiks lubada neile sõitma väljakutsel mitteolevad politsei, kiirabi ning päästeameti sõidukid, kuid miks mitte ka elektriautod, mopeedid, mootorrattad ja tellimuse saanud taksod, leiab majandusministeerium.

Ühistranspordile liikluses eeliste loomine on põhimõtteliselt vajalik tegevus, mida majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab.

Küll aga peaks pakutavad lahendused ja nende rakendamisega kaasnev teavitustegevus, olema paremini läbi mõeldud ja kirja pandud tervikliku liikumiskava näol.

Tänasel hetkel see Tallinnal meile teadaolevalt puudub, mistõttu on raske hinnata, kuidas üks või teine tegevus panustab linnatranspordi kui terviku arendamisse.

Sellest tulenevalt on ka suur oht, et tänased tegevused ühistranspordi eelisarendamiseks ei pruugi olla piisav, et autoga liiklejad loobuksid erasõidukite kasutamisest.

Suurt rõhku tuleks näiteks panna ka ühistranspordi kvaliteedi ja ümberistumisvõimaluste parandamisele ning rattateede arendamisele kesklinnas.

Liiklusseaduse kohaselt tohivad ühissõidukirada kasutada lisaks kindlal liinil sõitvatele bussidele ka sõitjaid vedavad taksod ja bussid. Samuti jalgrattad, kui see on liikluskorraldusvahenditega lubatud. Viimast pole Tallinnas siiani kasutatud ning seda kasutada oleks mõistlik vaid juhul, kui see on ohutu jalgratturitele ning ei takista ühistranspordi sujuvat liikumist.

MKM toetab eelisjärjekorras jalgratastele eraldi teede rajamist – seda nii ohutuse kui ka kasutatavuse osas.

Võimalusi, kuidas ühissõidukiradasid efektiivsemalt kasutada, on tõesti teoreetiliselt mitmeid.

Ettepanek lubada vähemalt kolme reisijaga sõidukid ühissõidukirajale vajab põhjalikumat analüüsi, kuna sellist lahendust on eelkõige kasutatud suurlinnadele omastel mitmerealistel linna ümbersõiduteedel või linna läbivatel magistraaltänavatel. Seega ei pruugi selline lahendus Tallinna tänavatele sobida. Ühtlasi on sellisel juhul ühissõidukiraja väärkasutamist keeruline kontrollida.

Eelkõige võiks meie hinnangul täiendavalt kaaluda mitte operatiivsõidul olevate politsei, kiirabi ning päästeameti sõidukite lubamist ühissõidukirajale, lihtsustamaks nimetatud sõidukite liiklemist kesklinna piirkonnas. Samuti vääriks arutelu elektriautode, mopeedide, mootorrataste ja tellimuse saanud taksode lubamine ühissõidukirajale.

Ajakirjanik Madis Filippov käis reedeses Postimehes välja idee lubada jalgrattad ning vähemalt kolme inimest sõidutavad autod bussiradadele. Postimehe arvamusportaal küsib ametkondade kommentaare sellele ideele.