Maris Jõks

FOTO: Peeter Langovits

Kaassõnad on muutumatud sõnad, mis kuuluvad lauses nimisõnade juurde, näidates kohta (laua all, järve ääres), aega (enne lõunat, pärast kohtumist), põhjust (vihma tõttu, tänu sinule), vahendit (arvuti abil, kirja teel), suhet (välimuse poolest, kodaniku suhtes, olukorra kohta, põhikirja järgi) jm. Tähendusi on veelgi, kuid lõpetan siin «Eesti keele käsiraamatu» refereerimise.Mitte juhuslikult ei lõpetanud ma seda refereeringut suhet väljendavate kaassõnade juures, nagu ka mitte juhuslikult ei toonud ma just nende kohta kõige rohkem näiteid. Asi on selles, et meil, tundub, polegi neid nii palju vaja, õieti mitte ühtki neist – seni kuni on olemas sõna osas.

Kunagi võis selliseid kaassõnafraase leida ainult bürokraatide loomingust: Positiivse vastuse taotletud ligipääsu osas andis vaid siseministeerium. Kaitsepolitsei ei pea võimalikuks esitatud küsimuste osas kommentaare anda. Nüüd aga võib niisuguse sõnastuse otsa komistada iga liiki ja igasuguste autorite tekstides. Wall Street Journali autori Richard Barley hinnangul tunduvad hirmud selle osas, et sotsialist Francois Hollande võiks tegelikult ka fiskaalpakti osas uusi kõnelusi alustada, liialdatuna. –selliseid keni ladusaid lauseid näevad keeletoimetajad oma arvutiekraanil iga päev.

Üks põhjus, miks osas-tarind nii populaarseks on saanud, ongi ehk mugavus: selle asemel et hakata mõtlema, kaaluma ja täpset sõna otsima (Taotlus kodakondsuse kohta? Kodakondsuseks? Kodakondsusele? Kodakondsuse saamiseks?), minnakse kergema vastupanu teed (taotlus kodakondsuse osas). Nojah, natuke nahkselt võib-olla kõlab, aga kõik saavad ju aru, mida tahetakse öelda.

Teiseks kahtlustan, et paljude meelest ongi kantseliit sama, mis korrektne keelekasutus: et näiteks töid teostama kõlab paremini kui tööd tegema või et teie pakutav on liiga lihtne, hoopis soliidsem on kirjutada teie poolt pakutav jm. Ka osas-tarind kuulub kantseleikeelde.

Kõikide kantseleikeele ilmingute üleslugemiseks jääb siin veerus ruumi väheks, see eeldaks raamatu mahtu, ja seesugune raamat on muide olemas (Egle Pulleritsu «Kuidas vältida kantseliiti» – ajakirjanik, palun loe!). Jääme praegu osas-tarindi juurde ja vaatame, kuidas ilma selleta hakkama saada. See on võimalik!

Esiteks, asendada osas mõne teise kaassõnaga. Arvamus muuseumi ehitamise osas – ehitamise kohta. Müügiedu osas läks debüüt korda – müügiedu poolest.

Teiseks, asendada kaassõna nimisõna käändevormiga. Vajakajäämised ravi osas – ravis. Kinnisvara osas mul ülevaadet ei ole – kinnisvarast. Paneelmajad ei paista praagi osas silma – ei paista praagiga silma.
Kolmandaks, asendada kaassõna mõne käändsõnaga. Juhtunu osas algatati juurdlus – juhtunu uurimiseks.

Neljandaks, sõnastada lause ümber. Putin andis lootust väikeparteide registreerimise liberaliseerimise osas. – Putin andis lootust, et väikeparteide registreerimine muutub liberaalsemaks.

Kui õige kaassõna või kääne ei tule kohe keelele, saab abi «Eesti keele seletavast sõnaraamatust», mis on veebis olemas. Sõna taotlus kasutusnäidetest saame teada, et võib öelda taotlus kodakondsuse saamiseks. Või kodakondsusetaotlus.

Õigekeelsussõnaraamatus on aga sõna osas järel rodu loogelistes sulgudes väljendeid – niimoodi märgitakse ebasoovitatavat sõnakasutust, mille järel pakutakse paremaid väljendusvõimalusi. «Ohjeldagem sõna osas tarvitust,» on Eesti Keele Instituut oma keelenõuande veebilehel üles kutsunud. Muidugi ei tähenda see, et vältida tuleks ka nimisõna osa seesütleva käände vorme: raporti teises osas, suures osas.