FOTO: Laura Oks

Kas teate, mis sõna tähistab eestirootsi ja baltisaksa keeles väikest kitsast, maismaasse tungivat lahte? Kui te just pole eestirootslane või baltisakslaste järeltulija, siis ei oska te ilmaski arvata, et selleks on ­uurali algkeelest pärit eesti keele üks vanimaid sõnu «silm».


See näitab, et ka eesti keele kõrval või lausa keskel elanud keeled on laenanud eesti keelest sõnu. Selle nädala tegijateks võibki pidada Eesti Keele Instituudi teadureid Iris Metsmäge, Meeli Sedrikit ja Sven-Erik Soosaart, kelle ligi kümme aastat kestnud ja nende kolleegide veel kaugemale ulatuv etümoloogiline sõnakorje on nüüd kaante vahele saanud.

Kes võtab vaevaks avada «Eesti etümoloogiasõnaraamatu», leiab end astumas eesti keele sõnaallikatele. Meile jääb imestav kogemus selle allika sügavusest ja emakeele rikkusest.