Arto Aas

FOTO: Valimised

Reformierakondlasest riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas leiab, et 100 km/ kiiruspiirist loobumist oleks saanud paremini liiklejatele põhjendada, kuid ta soovitab siiski spetsialiste usaldada.

Piirkiiruse tõstmata jätmine oli valitsuse liikluskomisjoni otsus. Ma arvan, et me peaks usaldama spetsialistide seisukohti liikluskomisjonist, mis koondab mitme erineva valdkonna valitsuseksperte.

Eesti liikluskultuur on aastate jooksul kindlasti paremaks läinud, aga Skandinaavia tasemele on meil veel pikk tee areneda. Eriti murelikuks teeb joobes peaga liiklemine.

Liikluskultuuri arenemisel on aga suuresti tegemist ühiskondlike väärtuste kujunemisega, mistõttu ei saa siin loota kiireid tulemusi üle öö.

Loomulikult tõstab liiklusohutust ka teede parem kvaliteet, kus siingi tuleb arvestada riigi rahanappusega. Uuringud tõestavad, et ka kõrgem kiirus suurendab otseselt liiklusõnnetuste hulka – see on kaalukas argument.

Kindlasti oleks saanud kiiruspiirangu tõstmata jätmist inimestele paremini seletada. Paljudele võis jääda ekslikult mulje, et see on lihtsalt korralike juhtide karistamine. Samas on hetkel avalikkuses tekkinud arutelu meie liikluskorralduse üle äärmiselt tänuväärne just ühise väärtusruumi kujundamise osas.

Soovitan suhtuda kiiruspiirangu tõstmata jätmise ettepanekusse rahulikult. Seda enam, et kõrgema turvalisusega neljarealistel maanteedel kiiruspiirangut tõsteti 110 km/h.

Rahulikumat suhtumist vajab ka meie liiklus. Mõni võidetud sekund ei kaalu üles enda ja kaasliiklejate närvirakkude kaotust, mitte kunagi aga inimeste tervist või elu.

Postimehe arvamusportaal küsib täna erakondadelt, kuidas nad suhtuvad otsusesse suviste 100 km/h lõikude pika-ajaline eksperiment Eesti maanteedel lõpetada.

NB! Postimehe arvamusportaalis on kommenteerimine reedest Facebooki-põhine. Täpsema info leiab altpoolt!