Allan Alaküla

FOTO: Toomas Huik

Tallinna Meedianõukogu esimees Allan Alaküla kirjutab vastuseks artiklile pealinna meediakuludest, et Tallinna TV on sama suur kui üks tavapärane linnatelevisioon, kusjuures enamiku sellega seotud kuludest põhjustas telekanali käivitamine.

Mikk Salu väidab 30. aprilli Postimehes muuhulgas, et 2004. aastal linnapeaks saanud Tõnis Palts olevat kutsunud Ain Saarna linnameediat kärpima.

Mina saan kinnitada, et linnameedia maht polnud minu avalike suhete direktoriks oleku ajal 2003-2004 ühegi ametniku, vaid ikka linnavalitsuse ja linnavolikogu otsustada. Samamoodi toimus see minu andmetel enne ja pärast minu selles ametis olekut. Salu ilmselgelt ületähtsustab ametnike rolli ning alavääristab poliitikute pädevust.

On ilmne, et Tallinna meediakulude kümnekordsest kasvust moodustab suurima osa Tallinna Televisiooni käivitamine.

Salu kombel suurusjärkudega žongleerides tuleks aga samas nentida, et TTV eelarve on üle kümne korra väiksem näiteks Eesti Rahvusringhäälingust. Ning TTV eelarve on täiesti hästi võrreldav nende Euroopa Linnatelevisioonide Assotsiatsiooni liikmetega, kes kogunevad mai lõpus Tallinnasse oma aastakoosolekule.

Rääkides sotsiaaldemokraatide initsiatiivil loodud Tallinna Meedianõukogust eksib Salu aga väites, et selle eesmärgiks oli linnameedia poliitiline tasakaalustamine.

Meedianõukogu põhimääruses on selle esimese tööüleandena kirjas siiski järgmine: «Analüüsib elanike teavitamist ja oluliste teemade käsitlemist kogu meedias...».

Ning sellise uuringutsükli meedianõukogu 2010. aasta lõpul ja 2011. aasta algul tõepoolest läbi viis ning tuvastasime tõepoolest terve Euroopa ulatuses drastilise poliitilise kreeni Eesti meedias.

Meedianõukogu esimehena pean ma kindlasti vajalikuks sama metoodikaga läbi viidud uuringu kordamist. Paraku pole linnavolikogu meedianõukogust lahkunud sotsiaaldemokraatide asemele uusi esindajaid veel nimetanud ning sellega on oluliselt pärsitud ka meedianõukogu tegevus.