Europarlamendi valimised toimuvad 6.–9. juunil 2024. Postimees uuris seitsmelt europarlamenti pürgivalt erakonnalt iga nädal ilmuva küsitlusprojekti raames nende seisukohti.