Prügivedu Tallinnas.

FOTO: Priit Simson

Esimene etendus «Ühtlustamine» toimus 5. märtsil Pääsküla gümnaasiumis. Trupp koosnes linnavalitsuse ja prügivedaja esindajatest.


Etendusel oli üksainus eesmärk: selgitada publikule, kui tähtis on hästikorraldatud prügivedu «ühtlustamisega» absurdseks muuta. Pärast etendust anti publikule võimalus küsida.

– Kui mul kuus aastat on konteiner täis saanud 84 päevaga, kuidas ma selle nüüd äkki 28 päevaga täis saan?
– Eeskiri nõuab, et 28 päevaga. Seda kontrollib munitsipaalpolitsei.
– Ma pean siis loobuma sorteerimisest ja kompostimisest ja hakkama vanamoodi segaläga tegema?
– Seadus nõuab. Kontrollib mupo.
Remark: seadus (jäätmeseaduse § 71 lg2 p 2) seda nii väga ei nõua. Selles on neli nädalat seotud tiheasustusalaga. Hajaasustusalal on maksimaalne äravedude vaheline aeg 12 nädalat. Et seaduses on terminid mõistemääratluseta, jääb rakendajatele mõtlemisvõime proovikivina kaks tõlgendusvõimalust. Esimene võtab arvesse, et seadusandja on määranud perioodid vältimaks jäätmetest tervisele ja keskkonnale tuleneda võivat ohtu. Teine tõlgendus toetub tavaarusaamale «kõik ju teavad, et linn on tiheasustusala». Viimase tõlgenduse vigasus on selles, et võimalik oht tervisele ja keskkonnale on ühesuurune, kui nn biolagunevad jäätmed käideldakse kohapeal – kas kaugeima valla kaugeimas talus või Nõmme või Pirita eramukrundil kompostimisnõus. Ära veetakse mõlemal juhul ainult ohutuid jäätmeid, mille veol puudub igasugune pakilisus. Nii langevad mainitud linnaosade eramute juhtumid jäätmeseaduse mõttes hajaasustusala alla. Niisugune tõlgendus muidugi ei sobi ametnikele, sest nõuab üksikkinnistutega tegelemist.
Etendus jätkub.
– Miks aastaid kehtinud kord äkki segi lüüakse? – Kas mu konteiner ostetakse tagasi ja antakse väiksem? – Kas selle konteineri äravedu, milles on ainult kolmandik prügi, on kolm korda odavam?
– Nõue on 28 päeva. Teil oli siin soodustus. Nüüd see lõpeb. Seda kontrollib mupo (iroonilised avaldused selle peale, et mõistlikult korraldatud jäätmevedu on «soodustus»).
Etendus muutub kaoseks. Kõik karjuvad läbisegi. – «Väljapressimine!» – «Kas teil mullusest 25-protsendisest hinnatõusust küll ei saanud?» – «Nüüd tahate õhku vedada ja selle eest kolmekordset tulu!»
– Me ei taha õhku vedada! 28 päeva! Seda kontrollib mupo!
– No kui ei taha õhku vedada, siis tuleb sortimine jätta kus kurat ja loopida kõik läbisegi konteinerisse – ehk siis saab täis. Ühtlaselt, nagu Lasnamäel!
Et etendusejärgne ei muutuks mööbli lõhkumiseks, sekkub linnaosavanem:
«Tehke ühispöördumine, et seadusesätteid täpsustataks, muidu võib ju tõlgendada igat moodi.»
Enesevalitsemist kaotamas, kuid ikkagi tsiviliseeritud seltskond kasutab võimalust rahuneda ja asub vaikselt nimesid-telefone kirja panema. Osav võte lõpetas etenduse politseiväljakutseta.
•••
Hilisem mõtisklus ei vii esialgu kuhugi. Miks nad küll nii teevad? Ei istu ju linnavalitsuses nõrgamõistuslikud, kes ei suuda eristada Mustamäed Nõmmest ega Lasnamäed Piritast? Mis neid just praegu torkas? Ja äkki kaob igasugune müstika: pandi ju jäätmeseadust mõistlikult tõlgendav korraldus Nõmmel kehtima 2006. aastal, kui linnaosavanem oli Rainer Vakra! See mees viitsis ise ja lasi linnamajandusosakonna personalil kinnistu haaval kontrollida pikenduse taotlejate kompostimisanumaid ja -aunasid, määrata neile tegelike olude kohaseid 42-, 56- ja 84-päevaseid jäätmeveoperioode, teha järelkontrolli, tunda huvi, kuidas asi tegelikult käib...
Nii et lihtlabane kättemaks reeturile! Ja tema valitsetutele-valijatele!
•••
Järeletendused toimuvad veel kolmel korral: 26. ja 29. märtsil ning 2. aprillil Jaama tn 1.
Heido Ots