Eesti vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaanne.
Eesti vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaanne. Foto: Madis Veltman/Postimees

Justiitsministeeriumi välja töötatud vaenukõne seaduse eelnõu on pälvinud kriitikat nii vaenukõne abstraktse definitsiooni kui ka regulatsiooni enda sisulise vajalikkuse kasina põhjendatuse tõttu. Postimees küsis poliitikutelt, kust läheb piir väljendusvabaduse piiramise ja karistamist vääriva vaenamise vahel? Kuivõrd aitab plaanitav eelnõu tugevdada praegust Eesti õiguskorda?

 
Facebook
Comments 11