Kalle Kirsimäe Jaanalinnumäng ehk kas roheline heaolumajandus on võimalik? (7)

Kalle Kirsimäe
, akadeemik ja geoloog
Copy
Akadeemik Kalle Kirsimäe.
Akadeemik Kalle Kirsimäe. Foto: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Rohelise heaolumajanduse võimalikkuse üle arutleb akadeemik ja Tartu ülikooli geoloogia-mineraloogia professor Kalle Kirsimäe.

Majanduse kasvamise algfaasis suureneb ühiskonnakihtide majanduslik ebavõrdsus, kuid majanduse edasisel arenemisel ebavõrdsuse kasv peatub ja hakkab koos majandusliku edenemisega vähenema. Sellise hüpoteesi püstitas juba 1955. aastal Vene päritolu Ameerika Ühendriikides töötanud majandusteadlane Simon Kuznets. Ümberpööratud U-kujulist majanduskasvu ja majandusliku ebavõrdsuse sõltuvustrendi tuntakse Kuznetsi kõverana. Kuigi selle üle käivad tulised vaidlused tänaseni, teenis Simon Kuznets majanduskasvu ja ühiskonna arengukäikude seoste näitamise eest 1971. aastal Nobeli majanduspreemia.

Empiiriliselt on sarnaseid ümberpööratud U-kujulisi majanduskasvuga seostatud tendentse teisigi, alates välismaal hariduse omandamisest kuni terase kasutusintensiivsuseni. Koos majanduskasvuga hoogustub esialgu õppimine välisülikoolides või kasvab terase kasutamine, aga teatud jõukuse ja/või arengutaseme saavutamisel pöörduvad mõlemad tasahilju langustrendi.

Tagasi üles