Majanduskasv on seni peamine kliima- ja keskkonnaprobleemide põhjustaja ning seda pole siiani suudetud taastumatust energia- ja ressursitarbest lahti siduda. Ometi pole meil teist pääseteed, sest vanaviisi jätkates ootab inimühiskonda ühel või teisel viisil kollaps, hoiatab TRINITI transpordi ja taristu töögrupi vandeadvokaat Ain Kalme.

Teemal majanduskasvu ülemvõim keskkondliku jätkusuutlikkuse üle on koostatud terve hulk analüüse, mille järeldus on, et jätkates samas taktis kasvamist ning planeedi ressursside kasutamist, saabub varem või hiljem mingisuguses vormis inimühiskonna kollaps. Ehk siis traditsiooniliseks majanduskasvuks on jätkuvalt vaja taastumatuid maavarasid ja süsiniku paiskamist atmosfääri, mis on otsene oht planeedi ökosüsteemi senisel kujul säilimisele.

Nende analüüside peamine soovitus on oluliselt kokku tõmmata kõikide ressursside kasutust, vähendada tarbimist, peatada majanduskasv ja vaadata ümber tänane majandus – ja omandimudel. Eesmärk on iseenesest ju hea – liikumine võrdsuse, jätkusuutlikkuse ja heaolu parandamise poole.

Facebook
Comments 8