Karl Kask ja Artur Knjazev Ameerika Ühendriikidega ei vaielda (1)

Copy
Pildil on Ameerika Ühendriikide lipp.
Pildil on Ameerika Ühendriikide lipp. Foto: Toomas Huik

Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud väljaandmislepingu alusel antakse USA-le välja Eesti kodanikke, kelle suhtes USA-s on koostatud süüdistusakt (indictment). Antakse suurema kärata ja liigsete küsimusteta. Prokuratuuri roll on edastada Eesti kohtule USA väljaandmistaotlus koos süüdistusaktiga ja tulla õigel ajal kohtusse. Milline on olnud Eesti kohtu senine roll, kes väljaandmise seaduslikkust kontrollib? Sõltumata ohtu sattuvatest põhiõigustest on kontroll püsinud muutmatuna: see on kiire ja formaalne, et mitte öelda halastamatu, kirjutavad COBALT vandeadvokaadid Karl Kask ja Artur Knjazev.

Eesti kohus oma kodaniku vahistamise põhjuseid ei kontrolli. Eesti kohtupraktikas on vaieldamatu, et väljaandmise tagamise ainus abinõu on vahistamine. Ei kohaldata kautsjonit ega elektroonilist valvet, kuigi USA on seda Eestile välja antavate isikute puhul teinud. Eestis seda isegi ei kaaluta.

Eesti kohus lähtub väljaandmisvahistamisel põhimõttest, et USA kohus on vahistamise juba otsustanud ja selle põhjendatust Eesti kohus kontrollida ei saa. Probleem on aga selles, et USA kohus vahistamise põhjendatust kaalunud ei ole. Seetõttu ei ole vahistamise põhjuseid kontrollinud kummagi riigi kohus. Tekib olukord, kus inimesi hoitakse n-ö «igaks juhuks» Eesti vanglas, kuigi selleks ei pruugi olla vähimatki vajadust.

Tagasi üles