Põlva ühistransport. 
Põlva ühistransport. Foto: Arvo Meeks

Riigieelarves kokkuhoiukohti otsides kaalutakse senise tasuta ühistranspordi süsteemi muutmist. Postimees uuris poliitikutelt, kuidas peaks nende arvates ühistransporti maakonnaliinidel ümber korraldama nii, et inimeste elulised vajadused saaksid siiski rahuldatud ning ääremaastumine ei koguks hoogu?