N, 1.06.2023

Triin Laasi-Õige ⟩ Loodava koalitsiooni suund koolikohustuse ea tõstmisel on õige

Triin Laasi-Õige
, Tallinna majanduskooli direktor, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esinaine
Facebook Twitter
Comments
Põhikooli lõpueksamitele on registreerunud 13 706 noort eksamitegijat.
Põhikooli lõpueksamitele on registreerunud 13 706 noort eksamitegijat. Foto: Urmas Luik

Loodava koalitsiooni plaan tõsta koolikohustuse iga 18. eluaastani või kutsehariduse omandamiseni on toonud kutseharidusega seonduva temaatika üle pika aja taas avalikku arvamus- ja uudisruumi, kirjutab Tallinna majanduskooli direktor ja Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esinaine Triin Laasi-Õige.

Tõik, et tuhandete noorte käekäik, kes põhihariduse omandamiseni ei jõua, põhihariduse omandamise järel edasi ei õpi või langevad välja gümnaasiumist/kutsekoolist, koalitsioonipartnerite tähelepanu köidab, on märgiline ning teenib selgelt riikliku hariduse valdkonna arengukava eesmärki targast ja tegusast rahvast – et Eesti inimestel oleksid teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teostada end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas!

Rääkides Eesti hariduse valdkonna arengukava kontekstis teadmistest, aga ka oskustest ja hoiakutest, mis võimaldavad end nii ühiskonnaliikmena kui tööturu aktiivse osapoolena realiseerida, ei saa jätta küsimata, kuidas me selle saavutame. Kuidas jõuame selleni, et tööturule suunduvatel noortel oleksid teadmised, aga ka tööturul edukaks hakkama saamiseks olulised oskused, vilumused ja adekvaatsed hoiakud, sh valmidus elukestvaks õppeks?

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles