Inimarengu aruande põhjal selgub, et Eesti lastel esineb keskmisest rohkem muremõtteid kui naaberriikide lastel, meie lapsed ei söö piisavalt puu- ja köögivilju ning tarbivad liig palju maiustusi. Samuti ilmnes, et nii toitumine ja kehaline aktiivsus kui ka riskikäitumine on vaimse tervise näitajatega tugevalt seotud.

Elukaare kõigis etappides on tervist toetav eluviis seotud parema vaimse tervise ja heaoluga. Nii eluviisi kui ka vaimse tervise näitajates ilmneb süstemaatiline demograafiline ja sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus. Haavatavaid rahvastikurühmi iseloomustab sageli tervist kahjustav eluviis ja sagedasemad vaimse tervise probleemid.

Eesti inimarengu aruanne

Eesti inimarengu aruanne 2023
Eesti inimarengu aruanne 2023 Foto: Raamatukaas
  • Eesti inimarengu aruanne 2023 «Vaimne tervis ja heaolu» on kümnes SA Eesti Koostöö Kogu väljaanne. Aruande koostamisesse on panustanud 70 teadlast ja eksperti erinevatest ülikoolidest ja teadusasutustest.
  • Kirjastus SA Eesti Koostöö Kogu
  • 384 lk